We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Dagtabellen toepassen

De vraag van Loon of u de dagtabellen moet toepassen, verschijnt alleen in deze twee situaties:

1) AFWIJKEND AANTAL DAGEN BIJ VOLTIJDER
Als u bij een loonberekening van een (normaal gesproken) voltijder afwijkt van het aantal standaard dagen, dan geeft u in ‘Ja, pas de dagtabellen toe voor deze loonberekening’.

Gaat het om een (normaal gesproken) DEELtijder dan stelt Loon niet de vraag ‘Dagtabellen toepassen’. Want Loon zal dan automatisch de dagtabellen niet toepassen. Enige uitzondering: deeltijders in de sectoren met Vakantiebonnen (Schilders, Stukadoors). Dan vraagt Loon weer wél ‘Dagtabellen toepassen’ en luidt uw antwoord ‘Ja’.

2) ONBETAALD VERLOF VOLTIJDER
Als u onbetaald verlof invoert voor een voltijd werknemer, dan wijkt u feitelijk ook af van het aantal dagen. Daarom geeft u in zo’n voltijd-geval ook aan ‘Ja, pas de dagtabellen toe voor deze loonberekening’.

Gaat het om een (normaal gesproken) DEELtijder dan stelt Loon u ook nu niet de vraag ‘Dagtabellen toepassen’. Want Loon zal ook bij onbetaald verlof voor de deeltijder de dagtabellen automatisch niet toepassen. Enige uitzondering wederom: deeltijders in de sectoren met Vakantiebonnen (Schilders, Stukadoors). Dan vraagt Loon bij Onbetaald verlof wél ‘Dagtabellen toepassen’ en luidt uw antwoord ook nu ‘Ja’.

VOORBEELD ONBETAALD VERLOF
Bij een maandloonberekening van een voltijder voert u een week onbetaald verlof in. Loon moet dan automatisch voor de gehele rest van die maand (voor en na het onbetaald verlof) de dagtabellen toepassen. In dat geval beantwoordt u de vraag ‘Dagtabellen toepassen’ dus met ‘ja’.