We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.8 Eenmalige toeslagen en inhoudingen (looncomponenten)

Als u vanuit het 'Loon Vandaag'-menu kiest voor 'Werknemers', dan voor 'Verlonen', en klikt op het plusje Loon salarissoftware Onbelastvoor het toevoegen van nieuwe looncomponenten, dan kunt u daar o.a. kiezen voor een eenmalige toeslag of inhouding.

Anders dan de toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') die u kunt kiezen bij de vaste werknemers-gegevens zijn toeslagen en inhoudingen gekozen vanuit 'Verlonen' dus tijdelijke toeslagen en inhoudingen. Wat u in dit scherm invoert of verandert, geldt slechts voor deze ene loonberekening.

Net als bij de toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') via de werknemersgegevens kunt u de toeslagen en inhoudingen als bedrag of als percentage opgeven.

Onbelast
Voor deze handleiding kiezen we voor tijdelijke toeslag 'Onbelast (belast via WKR)'. Klik op het plusje, en kies dan voor 'Onbelast (belast via WKR)', vervolgens voor 'Standaard'. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe (Onbelast)

Afbeelding: Voeg toeslag toe (Onbelast)

Bij 'Onbelast' kan een bedrag worden ingevuld, dat vervolgens geheel buiten de loonheffing en premies wordt gehouden. Op de loonstrook wordt het onbelaste bedrag dan ook getoond als 'sec' een bijtelling voor het netto loon. Wees er dan ook zeker van dat u de toeslag inderdaad onbelast mág verlonen. Raadpleeg bij twijfel de fiscus.

Als een onbelaste toeslag onder deze noemer 'Onbelast' staat, dan gaat die toeslag vanzelf mee in de bepaling van de 1,92 vrije ruimte (anno 2024) in de Werkkostenregeling. Want een onbelaste toeslag is niet ingedeeld als een gerichte vrijstelling.

Als u een onbelaste, gerichte vrijstelling voor de Werkkostenregeling wilt invoeren, kies dan de toeslag 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'.

Bruto toeslag (= met vakantiereservering) uitkomen op gewenst netto bedrag
Als u kiest voor een 'Bruto' toeslag (= met vakantiereservering) kunt u - als u wilt - met het veldje'Netto' aangeven dat een eenmalige bruto toeslag netto uit moet komen op het door u ingegeven bedrag.

V.b.: U gaat een werknemer een (eenmalige) bruto toeslag geven. De toeslag is dus belastbaar voor de premies en loonheffing. U wilt echter dat die bruto toeslag netto op een precies bedrag uitkomt, laten we zeggen € 250,-.

U kiest dan vanuit het verlonen-scherm de juiste werknemer, klikt op het plusje, dan kiest u voor 'Bruto' en vervolgens 'Standaard'. In het scherm dat dan verschijnt, u vinkt het veldje 'Netto' aan, en bij bedrag vult u 250,- in. Eventueel past u de omschrijving aan:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe (Netto afspraak bij bruto toeslag)
Afbeelding: Voeg toeslag toe (Netto afspraak bij bruto toeslag)

Op de loonstrook zult u dan als bruto toeslag bijv. € 451,48 zien staan. Die € 451,48 betekent in dit voorbeeld de beoogde netto toeslag van € 250,-. Dit is een handig optie als u met een werknemer een netto bedrag afspreekt voor een toeslag die u wettelijk als belast (bruto, dus) moet verlonen.

De vakantiegeldreservering van 8% zal in dit voorbeeld gaan over:
- het brutoloon van de werknemer
- en over de bruto toeslag van € 451,48.

'Bruto toeslagen' in Loon
- De toeslag 'Bruto' wijzigde per 2020 qua werking. Dat werd een 'Bruto met vakantietoeslag'. Dus over de toeslag 'Bruto' wordt vanaf 2020 ook vakantiereservering opgebouwd. Een 'Bruto' toeslag van € 1.000 levert derhalve een vakantiegeldtoeslagvan € 80 op.
- 'Bruto onkostenvergoeding'. Dat is een bruto toeslag, zonder vakantietoeslag. Dus een 'Bruto onkostenvergoeding' van € 1.000 levert een vakantiegeldtoeslag van € 0 op.

Werkkostenregeling?
Vergoedingen en verstrekkingen kunt u ook onderbrengen bij de zogeheten Werkkostenregeling. Meer over de Werkkostenregeling leest u in hoofdstuk 8.15.