We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.5 Betaallijst lonen

Het volgende boekhoudkundige overzicht dat we bekijken, is de 'betaallijst lonen'. Die geeft een lijst van alle netto loonbetalingen aan alle geselecteerde werknemers in een bepaalde periode. Eventuele aan werknemers betaalde voorschotten worden van het netto loon afgetrokken en onderaan de lijst vermeld.

U kunt bij de betaallijst kiezen voor een aparte regel voor elke betaling, of één regel voor elke periode. Een aparte regel voor elke betaling wil zeggen dat de normale loonbetaling en bijvoorbeeld de vakantiegeldbetaling op aparte regels worden vermeld. Bij één regel voor elke periode worden ze tot één regel samengevoegd.

Na de keuze vanuit 'Overzichten' voor 'Betaallijst lonen' en 'OK' wordt de betaallijst gemaakt, en ziet u de naam van de werknemer(s), de datum van betaling, het bank/gironummer, het netto loonbedrag en de 'ten name van':

Loon salarissoftware Afbeelding: Betaallijst lonen

Afbeelding: Betaallijst lonen