10: Overzichten

10.6 Loonstroken afdrukken en specificatie incidentele beloning

Als u via 'Loon Vandaag' op 'Loonstroken' klikt dan kunt u de (reeds gedraaide) loonstroken oproepen, de specificatie van een incidentele beloning opvragen, en de stroken afdrukken voor de geselecteerde werknemers.

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Overzicht 'Loonstroken'

Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken'

In Loon wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.

U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Nadere uitleg vindt u onderstaand bij 'Inclusief specificaties'.

U kunt er in Loon gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw keuze(s) simpelweg aan.

Inclusief specificaties
U kunt voor elke 'Incidentele beloning' een specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald.

U roept de specificatie op in dit huidige scherm, waar u de opties 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' aanvinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl.
specificaties'
Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Na 'OK' ziet u nog steeds de combi-strook (regulier en incidenteel samen), en de reguliere strook, maar u ziet nu ook de specificatie van de incidentele beloning. In ons voorbeeld gaat het om de uitbetaling van de vakantiegeldreservering:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '…
incl. specificaties' Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt sinds 2018 altijd samengevoegd met het reguliere salaris.

Kosten werkgever
Met de optie 'Kosten werkgever' kunt u de kosten voor de werkgever bij de diverse lonen bekijken en afdrukken:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Lonen, Kosten werkgever

Afbeelding: Lonen, Kosten werkgever

Grondslagen
Bij 'Grondslagen' ziet u de bases waarop de loonberekeningen zijn gebaseerd. Sinds de uniformering van het loonbegrip (2013) zal dat het meestal het heffingsloon zijn.

Let op: Deze opdrachten kunnen een resultaat opleveren dat vele tientallen pagina's lang is. Denk hieraan als u een afdrukopdracht geeft.

10.6.1 Voorbedrukte loonstroken (pdf) e-mailen

Steeds vaker worden de loonstroken niet meer afgedrukt en aan de werknemers overhandigd, maar als pdf via de e-mail verstuurd. Die e-mailoptie zit ook in het Loon-pakket. Kies de inmiddels bekende weg: 'Loon Vandaag', 'Loonstroken'. Vink daar 'Email loonstroken naar werknemers' aan:


Afbeelding: Loonstroken, E-mailen loonstroken

Na 'OK' komt u in een korte wizard terecht om de loonstroken (pdf) per e-mail naar uw werknemers te e-mailen. In de eerste stap ziet u de namen en de e-mailadressen staan. Als testje kunt u op 'Toon pdf-loonstrook' klikken. Loon toont dan de pdf-strook van de gemarkeerde werknemer.


Afbeelding: Verzend loonstroken via e-mail, 1 Selecteer werknemers

Na 'Verder' belandt u in het scherm waarin u het onderwerp eventueel kunt aanpassen, en de tekst voor het e-mailbericht zelf. Bij die laatste kunt u bijvoorbeeld voor de decemberstrook ingeven 'Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar'. Wat u maar wilt.


Afbeelding: Verzend loonstroken via e-mail, 2 Bericht


Na 'Verder' ziet u de laatste stap van deze korte wizard 'Verzend loonstroken via e-mail':


Afbeelding: Verzend loonstroken via e-mail, 3 Verzendopties

Met de bovenste optie geeft u aan dat de loonstroken moeten worden verstuurd naar de geselecteerde werknemers. Deze optie is standaard aangestipt.

Met de middelste optie geeft u aan dat u de loonstroken digitaal aan één e-mailadres wilt versturen. Vooral voor administratiekantoren is dit een handige optie. U kunt dan in één keer de loonstroken digitaal verzenden aan uw contactpersoon bij de klant.

Als u de loonstroken naar de werknemers wilt versturen én de werkgever (klant), kies dan voor de derde optie 'Cc'.

Alternatief: mijn.loondossier.nl
Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen als alternatief voor het e-mailen van de loonstroken gebruikmaken van de nieuwe website mijn.loondossier.nl. Want u kunt alle overzichten, zoals de loonstroken en jaaropgaven, vanuit Loon direct op mijn.loondossier.nl laten plaatsen.

Veel meer over mijn.loondossier.nl leest u in hoofdstuk 16.

Geen voorbedrukte, papieren loonstroken meer
NB De voorbedrukte loonstroken (hard copy, dus op papier) van Loon Salarissoftware worden niet meer gemaakt in dit digitale tijdperk.