We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.6 Loonstroken afdrukken en specificatie incidentele beloning

Als u via 'Loon Vandaag' op 'Loonstroken' klikt dan kunt u de (reeds gedraaide) loonstroken oproepen, de specificatie van een incidentele beloning opvragen, en de stroken afdrukken voor de geselecteerde werknemers.

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken'

Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken'

In Loon wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.

U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Nadere uitleg vindt u onderstaand bij 'Inclusief specificaties'.

U kunt er in Loon gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw keuze(s) simpelweg aan.

Inclusief specificaties
U kunt voor elke 'Incidentele beloning' een specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald.

U roept de specificatie op in dit huidige scherm, waar u de opties 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' aanvinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'
Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Na 'OK' ziet u nog steeds de combi-strook (regulier en incidenteel samen), en de reguliere strook, maar u ziet nu ook de specificatie van de incidentele beloning. In ons voorbeeld gaat het om de uitbetaling van de vakantiegeldreservering:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt altijd samengevoegd met het reguliere salaris.

Kosten werkgever
Met de optie 'Kosten werkgever' kunt u de kosten voor de werkgever bij de diverse lonen bekijken en afdrukken:

Loon salarissoftware Afbeelding: Lonen, Kosten werkgever

Afbeelding: Lonen, Kosten werkgever

Grondslagen
Bij 'Grondslagen' ziet u de bases waarop de loonberekeningen zijn gebaseerd. Sinds de uniformering van het loonbegrip (2013) zal dat het meestal het heffingsloon zijn.

Let op: Deze opdrachten kunnen een resultaat opleveren dat vele tientallen pagina's lang is. Denk hieraan als u een afdrukopdracht geeft.

Voorbedrukte loonstroken (pdf) versturen?

Ons advies: gebruik Mijn LoonDossier . Mailen wordt uitgefaseerd!
U wilt de loonstroken versturen naar werknemers en dat natuurlijk zo makkelijk en veilig mogelijk. Hiervoor hebben we Mijn LoonDossier: https://mijn.loondossier.nl/

Met Mijn LoonDossier kunt u veilig en snel werken. Meer info vindt u hier: https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier/

Het gebruik van mail is minder veilig en privacygevoelige informatie kan makkelijker in verkeerde handen vallen. Dat is dan ook de reden dan e-mailen vanuit Loon wordt uitgefaseerd!

Hoe start u met Mijn LoonDossier ?
• Zorg dat u het e-mailadres van de werkgever(s) en van alle werknemers correct in Loon hebt vastgelegd
• Draai loonstroken van een periode in 2024, en verzend die naar mijn.loondossier.nl
• De werkgever(s) en werknemers ontvangen dan automatisch de twee separate mailtjes met hun gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn.loondossier.nl
• Daarna kunnen de werkgever(s) en werknemers hun eigen dossier bekijken
• U stuurt mijn.loondossier.nl aan via 'Werkgever' (links boven in Loon), 'Verzend gegevens naar mijn.loondossier.nl'.
• Administratiekantoren kunnen in één keer de maandelijkse salarisoverzichten voor een cliënt klaarzetten. Zoals de loonstroken, betaallijst lonen en de journaalpost.

Meer info vindt u hier: https://www.loon.nl/loon/AVG_loonstrook_mail_en_MLD/Aanmelden_voor_mijn-loondossier-nl

Toch e-mailen via Loon? Scherm ‘ LoonMail ’ invullen
Wilt u binnen Loon toch gebruik maken van mail, dan hebben we een formulier gemaakt waarin u uw mailbox-gegevens kunt invullen om zo de loonstroken te versturen.

NB De verantwoordelijkheid voor de werking hiervan ligt bij u en de provider van de mailbox. We kunnen wel assisteren in het werkend krijgen hiervan. In dit document vindt u in ieder geval wat tips en trucs om dit (weer) werkend te krijgen: https://www.loon.nl/Handleiding/Email_uitleg_en_troubleshooting.pdf

Geen voorbedrukte, papieren loonstroken meer
NB De voorbedrukte loonstroken (hard copy, dus op papier) van Loon Salarissoftware worden niet meer gemaakt in dit digitale tijdperk.