10: Overzichten

10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders

U kunt via Loon voor een hele rits pensioenuitvoerders de periodieke opgave (pensioenaangifte) insturen. U kiest voor de pensioenaangiften linksonderin het hoofdscherm van Loon via de optie 'Loon- en pensioenaangiften', en daarna kiest u daarboven de gewenste aangifte.

Loon is zo slim om alleen de pensioenaangifte te tonen die voor de gekozen werkgever geldt. Is het bijvoorbeeld een werkgever in de sector 03 Bouw dan laat Loon alleen de 'APG Bouw' zien en de bijbehorende mogelijkheden:


Afbeelding: Pensioenaangiften, per betreffende sector

Met de opgave laat u de pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies er voor de werknemers zijn verloond.

Voorbereiden periodieke opgave pensioenuitvoerders

Leveranciersnummers bij 'Uw klantgegevens'
De diverse pensioenuitvoerders vragen naar uw leveranciersnummer, aansluitnummer,  gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u - indien van toepassing - de leveranciersgegevens in.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uw klantgegevens',
'Leveranciersnummers'
Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'

De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder.

Wanneer u zelf Loon Salarissoftware klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen leveranciersnummer in.

Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.

Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u niet gemachtigd, vul dan het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij die werkgever.

Leveranciers- en aansluitnummers bij 'tabblad 9 Pensioen'
Op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever vult u de gegevens in van de werkgever. NB Loon is zo slim om alleen de pensioenuitvoerder te laten zien die voor 'deze werkgever' geldt.

In dit scherm kunt u (eveneens) het leveranciersnummer invullen. Als u het leveranciersnummer leeglaat dan gebruikt Loon het leveranciersnummer uit het menu 'Extra', ' Uw klantgegevens'. Zie hierboven.

Wanneer u zowel op tabblad 9 'Pensioen' als bij 'Uw klantgegevens' een leveranciersnummer hebt ingegeven, dan zal het leveranciersnummer dat u hebt ingegeven op tabblad 9 'Pensioen' gebruikt worden. De gegevens op tabblad 9 'Pensioen' gaan dus voor op die van 'Uw klantgegevens'.

Het aansluitnummer werkgever is logischerwijze van degeen vóór wie wordt ingestuurd. Dat is altijd de werkgever. Let op: in onderstaand scherm worden alle pensioenuitvoerders getoond. Bij u zal alleen de pensioenuitvoerder van de betreffende sector in beeld worden gebracht.


Afbeelding: Werkgever, tabblad 9
'Pensioen', 'Aansluitnummers' (alle uitvoerders getoond)

Gebruikersnaam en wachtwoord
Op hetzelfde scherm 'Pensioen' vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in van het account (op het web) van de pensioenuitvoerder:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen',
'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' (alle uitvoerders getoond)
Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' (alle uitvoerders getoond)

Nogmaals: Loon laat in het echt alleen de pensioenuitvoerder zien die voor 'deze werkgever' geldt. Bovenstaande screendump laat ze - voor het complete beeld - allemaal zien.

Als u de Loon Salarissoftware-klant én de werkgever bent, dan kan het niet fout. U vult uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord in dat u 'op het web' bij de pensioenuitvoerder hebt.

Hebt u echter een administratiekantoor? Dan zijn er twee mogelijkheden.
1) U bent gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord hier in. Dat wil zeggen de gebruikersnaam en wachtwoord die u via de machtiging van deze pensioenuitvoerder hebt ontvangen.
2) U bent niet gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan de gebruikersnaam en wachtwoord van de werkgever in. Weet u die niet? Neem dan contact op met de werkgever (uw cliënt).

Inzenden van de pensioenaangifte
Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld, kunt u de pensioenaangifte insturen. In onderstaand voorbeeld gaan wij uit van een UPA die moet worden ingestuurd naar Appel Pensioenuitvoering / AGH (Slagers). Markeer daartoe in 'Loon Vandaag' de taak 'Uniforme Pensioenaangifte UPA Appel (…) indienen', en klik op 'Start taak'. In dit voorbeeld gaan we uit van de sector '15 Slagersbedrijven':

Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA Appel Pensioenuitvoering / AGH (Slagers)

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel
Pensioenuitvoering (AGH)
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel Pensioenuitvoering (AGH)


Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel,
Inzenden pensioenaangifte
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel, Inzenden pensioenaangifte

Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar Appel Pensioenuitvoering / AGH (Slagers).

Tabblad Loon- en pensioenaangiften
Vanuit het scherm kunt u via ‘Doe pensioenaangifte UPA’ de aangiften insturen. Via ‘Controleer retourmelding’ worden de retourberichten opgehaald. De retourberichten worden vervolgens onder in het scherm weergegeven.

Via ‘Overzicht alle UPA’s’ kunt u de door u ingestuurde aangiften nogmaals inzien:

  Loon salarissoftware Afbeelding: Loon- en pensioenaangiften
Afbeelding: Loon- en pensioenaangiften

Overzicht pensioenaangiften vanuit Loon
Als u de diverse voorbereidingen achter de rug hebt (en hebt verloond uiteraard), dan kunt u de pensioenopgaven via Loon gaan insturen. Dat is anno 2023 mogelijk voor een hele rits pensioenuitvoerders:

Achmea
Uniforme pensioenaangifte Achmea SBZ (Zorgverzekeraar)
-------------
AGH / Appel Pensioenverzorging
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Molenaars)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Slagers)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Banden en wielen)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Betonproductenindustrie)
-------------
APG
Levering Premie en Gegevens APG (Bouw)
Levering Premie en Gegevens APG (Reiniging)
Levering Premie en Gegevens SPW (Woningbouwcorporaties)
Levering Premie en Gegevens PFAB (Architecten)
-------------
AZL
Uniforme pensioenaangifte AZL (Rijn- en Binnenvaart)
Uniforme pensioenaangifte AZL (Levensmiddelen)
Uniforme pensioenaangifte AZL (Hout- en jachtbouw)
Uniforme pensioenaangifte AZL (VLEP)
-------------
CapGemini
Uniforme pensioenaangifte CapGemini (Detailhandel)
-------------

PGB
Uniforme pensioenaangifte PGB (Bloemen & Planten)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Zeevisserij)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Grafimedia & Reprografie)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Kartonnage & Flex.verpakking)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Verf- & Drukinktindustrie)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Reiswerk)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Agrarische en Voedselvoorzieningshandel)
-------------
PGGM
Uniforme pensioenaangifte PGGM (Zorg & Welzijn)
Periodieke opgave PGGM (Schilders, Afwerking en Glaszetbedrijf)
-------------
SUSAG (Eendracht)
UPA sociaalfonds SUSAG (Schilders, Afw. en Glaszet.)
-------------
StiPP
Periodieke opgave StiPP Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten
-------------
TKP
Uniforme pensioenaangifte TKP (Zoetwaren)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Beveiliging)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Agrarische-, Groente- en fruitverwerkingsbedrijven)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Bakkers)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Recreatie)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Meubel)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Kappers)

Met de opgave laat u uw pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies en -bedragen er voor uw werknemers zijn verloond.

Nog vragen over de pensioenopgaven?
De diverse pensioenuitvoerders houden er veelal eigen methodes op na. Ons advies is dan ook dat u per veld de helpteksten leest.

Ook deze handleidingen - per pensioenfonds - kunnen handig voor u zijn:

Appel: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_APPEL.pdf

APG Bouw: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf

APG Reiniging: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Reiniging.pdf

AZL: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_AZL.pdf

Capgemini: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_Capgemini.pdf

PGB: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_PGB.pdf

PGGM: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_PGGM_voorbereidingen.pdf

TKP: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_TKP.pdf

Neemt u bij twijfel s.v.p. contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.

Drie voorbeelden pensioenopgave
In dit hoofdstuk kijken we - als voorbeelden - nader naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) voor Capgemini Detailhandel, voor APG 'Bouw' en de UPA naar PGGM Zorg en Welzijn. Min of meer vergelijkbare procedures gelden voor de periodieke aangifte van de bedrijfstakeigen pensioenpremies aan de overige pensioenverzekeraars.


Uniforme Pensioenaangifte (UPA) via Capgemini Detailhandel

Insturen UPA Capgemini
Vanuit Loon kunt u voor het Pensioenfonds Detailhandel een Uniforme Pensioenaangifte (UPA) insturen naar de pensioenuitvoerder Capgemini. In deze handleiding geven wij u meer informatie over welke gegevens u in Loon dient in te geven, en waar.

Let op! Voor het insturen heeft u een aansluitnummer, leveranciersnummer / gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Zonder deze gegevens kunt u de UPA niet insturen. Op onderstaande website vindt u meer informatie: https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/upa


Stap 1. UPA webservice-wachtwoord aanmaken ('sleutel webservice')
Voor het insturen van de UPA naar Capgemini hebt u een UPA-account nodig! Uw (eventuele) bestaande, reguliere account om in te loggen op het online portal van het pensioenfonds is dus niet voldoende. Vanuit Loon stuurt u de UPA’s in via een webservice.

U heeft een bericht ontvangen van het pensioenfonds over het aanmaken van uw UPA-account. U kunt dit doen door onderstaande stappen te doorlopen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aanmaken
UPA-wachtwoord (
Afbeelding: Aanmaken UPA-wachtwoord (https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/upa)


Stap 2. Invullen UPA-account in Loon
Het invullen van uw UPA-account in Loon doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9 'Pensioen', bij 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen,
UPA-Account
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, UPA-Account

De gebruikersnaam is tevens uw leveranciersnummer. Zodra u de gebruikersnaam ingeeft op tabblad 9 'Pensioen' wordt het veld leveranciersnummer automatisch gevuld. Wanneer u in 2022 ook met Loon heeft gewerkt, zullen de velden leveranciersnummer, aansluitnummer en gebruikersnaam automatisch worden gevuld.

Bij het wachtwoord geeft u het zojuist aangemaakte wachtwoord ('sleutel webservice') in. LET OP: Vanuit Loon stuurt u in via een webservice. U moet dus het zojuist aangemaakte sleutel webservice-wachtwoord ingeven (dus NIET het FTP-wachtwoord).

Administratiekantoor?
Bent u administratiekantoor? Dan geeft u uw eigen gebruikersnaam in, en dus niet die van de werkgever.

Stap 3. Inzenden van de UPA zelf
U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in Loon via de taak 'UPA Capgemini (Detailhandel) periode *** indienen' in 'Loon vandaag':

Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA Capgemini (Detailhandel)

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA
Capgemini
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Capgemini

Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA
Capgemini, Inzenden pensioenaangifte
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Capgemini, Inzenden pensioenaangifte

Via 'Toon inhoud' kunt u de aangifte nog even checken:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA
Capgemini,Toon inhoud pensioenaangifte
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Capgemini,Toon inhoud pensioenaangifte

Alles in orde? Met 'OK' en dan 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar Capgemini (Detailhandel). U hebt succesvol uw UPA verzonden!

Stap 4. Controleer retourmeldingen
Na het insturen van de UPA wordt door Loon automatisch het retourbericht opgehaald. Gebeurt dit niet dan kunt u via 'Loon- en pensioenaangiften', 'Controleer retourmeldingen' de retourmelding van Capgemini zelf ophalen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Controleer retourmeldingen
Afbeelding: Controleer retourmeldingen

Wanneer u voor deze optie kiest, haalt Loon automatisch de retourmeldingen op.

LPG APG Bouw
Als u klikt op 'Overzichten', 'Loon- en pensioenaangiften', en 'APG', kunt u de vierwekenlijkse aangifte van de Bedrijfstakeigen-regelingen (BTER) realiseren. APG noemt de periodieke opgave sinds 2016 de LPG: Levering Premie en Gegevens.

Na 'Maak overzicht' ziet u het volgende scherm voor u:

Loon salarissoftware Afbeelding: Periodieke opgave APG

Afbeelding: Periodieke opgave APG

Na 'OK' wordt het overzicht gemaakt, en verschijnt een overzicht ter controle:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Afbeelding: Levering Premie en Gegevens (APG)

Als u dan nogmaals op 'OK' drukt, kunt u de digitale aangifte verzorgen:


Afbeelding: Inzenden Levering Premie en Gegevens (APG)

U dient het bestand met de aangiftegegevens in te sturen via de FTP-server. Dit kunt u automatisch laten doen via de optie 'Stuur in (FTP)'. Per e-mail insturen mag niet meer.

LPG Administratie
Voordat u de LPG maakt, kunt u kijken in de zogeheten 'LPG Administratie'. Daarin vindt u een overzicht van de LPG's die u gemaakt hebt. Een soort logboek van uw LPG's, dus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Administratie LPG

Afbeelding: Administratie LPG

Correctie LPG
Loon zal bij uw LPG automatisch uitrekenen wat u in die LPG moet afdragen, inclusief de eventuele correcties. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.

Nadere info (correctie)-LPG
Nadere info over de (correctie)-LPG vindt u op het Loon Portaal (zie hoofdstuk 14.2) 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf


PGGM UPA (Zorg en Welzijn)
Als u klikt op 'Overzichten', 'Loon- en Pensioenaangiften' dan kunt u via 'Doe pensioenaangifte UPA' de aangifte voor de risicogroepen in de Zorg en Welzijn insturen.

De Uniforme PensioenAangifte (UPA) bestaat reeds sinds 2017.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overzichten', 'Loon- en
Pensioenaangiften', UPA PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: 'Overzichten', 'Loon- en Pensioenaangiften', UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'OK' kunt u de pensioenaangifte oproepen, die er dan bijvoorbeeld zo uitziet:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)
Afbeelding: Toon inhoud, Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

U kunt iedere periode na de verloning de UPA insturen naar PGGM, via de optie 'Zend pensioenaangifte in':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM (Zorg en Welzijn), Zend in

Meer info UPA PGGM (PFZW)
Pensioenaangifte doen met de UPA (site PFZW):
https://www.pfzw.nl/werkgevers/pensioenaangifte.html