We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.7 Periodieke opgaven pensioenuitvoerders

U kunt via Loon voor een hele rits pensioenuitvoerders de periodieke opgave (pensioenaangifte) insturen. U kiest voor de pensioenaangiften linksonderin het hoofdscherm van Loon via de optie 'Loon- en pensioenaangiften', en daarna kiest u daarboven de gewenste aangifte.

Loon is zo slim om alleen de pensioenaangifte te tonen die voor de gekozen werkgever geldt. Is het bijvoorbeeld een werkgever in de sector 03 Bouw dan laat Loon alleen de 'APG Bouw' zien en de bijbehorende mogelijkheden:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Pensioenaangiften, per betreffende sector

Met de opgave laat u de pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies er voor de werknemers zijn verloond.

Voorbereiden periodieke opgave pensioenuitvoerders

Leveranciersnummers bij 'Uw klantgegevens'
De diverse pensioenuitvoerders vragen naar uw leveranciersnummer, aansluitnummer,  gebruikersnaam en wachtwoord.
 
Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u - indien van toepassing - de leveranciersgegevens in.

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'
Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'

De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder.

Wanneer u zelf Loon Salarissoftware klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen leveranciersnummer in.

Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.

Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u niet gemachtigd, vul dan het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij die werkgever.

Leveranciers- en aansluitnummers bij 'tabblad 9 Pensioen'
Op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever vult u de gegevens in van de werkgever. NB Loon is zo slim om alleen de pensioenuitvoerder te laten zien die voor 'deze werkgever' geldt.

In dit scherm kunt u (eveneens) het leveranciersnummer invullen. Als u het leveranciersnummer leeglaat dan gebruikt Loon het leveranciersnummer uit het menu 'Extra', ' Uw klantgegevens'. Zie hierboven.

Wanneer u zowel op tabblad 9 'Pensioen' als bij 'Uw klantgegevens' een leveranciersnummer hebt ingegeven, dan zal het leveranciersnummer dat u hebt ingegeven op tabblad 9 'Pensioen' gebruikt worden. De gegevens op tabblad 9 'Pensioen' gaan dus voor op die van 'Uw klantgegevens'.

Het aansluitnummer werkgever is logischerwijze van degeen vóór wie wordt ingestuurd. Dat is altijd de werkgever. Let op: in onderstaand scherm worden alle pensioenuitvoerders getoond. Bij u zal alleen de pensioenuitvoerder van de betreffende sector in beeld worden gebracht.

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werkgever, tabblad 9
'Pensioen', 'Aansluitnummers' (alle uitvoerders getoond)

Gebruikersnaam en wachtwoord
Op hetzelfde scherm 'Pensioen' vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in van het account (op het web) van de pensioenuitvoerder:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' (alle uitvoerders getoond)
Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord' (alle uitvoerders getoond)

Nogmaals: Loon laat in het echt alleen de pensioenuitvoerder zien die voor 'deze werkgever' geldt. Bovenstaande screendump laat ze - voor het complete beeld - allemaal zien.

Als u de Loon Salarissoftware-klant én de werkgever bent, dan kan het niet fout. U vult uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord in dat u 'op het web' bij de pensioenuitvoerder hebt.

Hebt u echter een administratiekantoor? Dan zijn er twee mogelijkheden.
1) U bent gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord hier in. Dat wil zeggen de gebruikersnaam en wachtwoord die u via de machtiging van deze pensioenuitvoerder hebt ontvangen.
2) U bent niet gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan de gebruikersnaam en wachtwoord van de werkgever in. Weet u die niet? Neem dan contact op met de werkgever (uw cliënt).

Inzenden van de pensioenaangifte
Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld, kunt u de pensioenaangifte insturen. In onderstaand voorbeeld gaan wij uit van een UPA die moet worden ingestuurd naar Appel Pensioenuitvoering / AGH (Slagers). Markeer daartoe in 'Loon Vandaag' de taak 'Uniforme Pensioenaangifte UPA Appel (…) indienen', en klik op 'Start taak'. In dit voorbeeld gaan we uit van de sector '15 Slagersbedrijven':

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel Pensioenuitvoering (AGH) Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA Appel Pensioenuitvoering / AGH  (Slagers)

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel Pensioenuitvoering (AGH)
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel Pensioenuitvoering (AGH)

Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel, Inzenden pensioenaangifte
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Appel, Inzenden pensioenaangifte

Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar Appel Pensioenuitvoering / AGH (Slagers).

Tabblad Loon- en pensioenaangiften
Vanuit het scherm kunt u via ‘Doe pensioenaangifte UPA’ de aangiften insturen. Via ‘Controleer retourmelding’ worden de retourberichten opgehaald. De retourberichten worden vervolgens onder in het scherm weergegeven. 

Via ‘Overzicht alle UPA’s’ kunt u de door u ingestuurde aangiften nogmaals inzien:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Loon- en pensioenaangiften
Afbeelding: Loon- en pensioenaangiften

Overzicht pensioenaangiften vanuit Loon
Als u de diverse voorbereidingen achter de rug hebt (en hebt verloond uiteraard), dan kunt u de pensioenopgaven via Loon gaan insturen. Dat is anno 2024 mogelijk voor een hele rits pensioenuitvoerders:

Achmea
Uniforme pensioenaangifte Achmea SBZ (Zorgverzekeraar)
-------------
AGH / Appel Pensioenverzorging
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Molenaars)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Slagers)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Banden en wielen)
Uniforme pensioenaangifte AGH / Appel (Betonproductenindustrie)
-------------
APG
Levering Premie en Gegevens APG (Bouw)
Levering Premie en Gegevens APG (Reiniging)
Levering Premie en Gegevens SPW (Woningbouwcorporaties)
Levering Premie en Gegevens PFAB (Architecten)
-------------
AZL
Uniforme pensioenaangifte AZL (Rijn- en Binnenvaart)
Uniforme pensioenaangifte AZL (Levensmiddelen)
Uniforme pensioenaangifte AZL (VLEP)
-------------
CapGemini
Uniforme pensioenaangifte CapGemini (Detailhandel)
-------------

PGB
Uniforme pensioenaangifte PGB (Bloemen & Planten)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Zeevisserij)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Grafimedia & Reprografie)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Kartonnage & Flex.verpakking)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Verf- & Drukinktindustrie)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Reiswerk)
Uniforme pensioenaangifte PGB (Agrarische en Voedselvoorzieningshandel)
-------------
PGGM
Uniforme pensioenaangifte PGGM (Zorg & Welzijn)
Periodieke opgave PGGM (Schilders, Afwerking en Glaszetbedrijf)
-------------
SUSAG (Eendracht)
UPA sociaalfonds SUSAG (Schilders, Afw. en Glaszet.)
-------------
StiPP
Periodieke opgave StiPP Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten
-------------
TKP
Uniforme pensioenaangifte TKP (Zoetwaren)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Beveiliging)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Agrarische-, Groente- en fruitverwerkingsbedrijven)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Bakkers)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Recreatie)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Meubel)
Uniforme pensioenaangifte TKP (Kappers)

Met de opgave laat u uw pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies en -bedragen er voor uw werknemers zijn verloond.

Nog vragen over de pensioenopgaven?
De diverse pensioenuitvoerders houden er veelal eigen methodes op na. Ons advies is dan ook dat u per veld de helpteksten leest.

Ook deze handleidingen - per pensioenfonds - kunnen voor u van belang zijn:

Appel: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_APPEL.pdf

APG Bouw: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf

APG Reiniging: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Reiniging.pdf

AZL: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_AZL.pdf

Capgemini: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_Capgemini.pdf

PGB: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_PGB.pdf

PGGM: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_PGGM_voorbereidingen.pdf

Stichting USAG. Schildersbedrijven: https://www.loon.nl/handleiding/UPA_Stichting_USAG.pdf

Stichting PAWW (Private Aanvulling WW & WGA): https://www.loon.nl/handleiding/UPA_SPAWW.pdf

TKP: https://www.loon.nl/Handleiding/UPA_TKP.pdf

Neemt u bij twijfel s.v.p. contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.