8: Berekenen vervolg

8.12 Uitleg Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Theorie Voortschrijdend cumulatief rekenen
Het zogeheten voortschrijdend cumulatief rekenen is verplicht. Het voortschrijdend cumulatief rekenen is gebaseerd op de gedachte dat tijdens het kalenderjaar steeds het juiste bedrag aan premies werknemersverzekeringen wordt berekend. Bij iedere nieuwe loonbetaling wordt daartoe 'terug gekeken' naar alle eerdere verloningen, cumulatief dus.

Voorbeeld premie Zorgverzekeringswet bij Voortschrijdend cumulatief rekenen
• Werknemer verdient iedere maand € 4.800
• In mei is het vakantiegeld € 4.600,-. Totaal loon mei: € 9.400,-
• De werkGever betaalt de gehele premie ZVW
• In 2023 bedraagt de premie 6,68%, en is de maximum grondslag € 5.579,67 per maand.
• VCR heeft invloed op de kosten werkgever in mei en juni via de maximum premie ZVW:

Maand

Heffingsloon

Maximum

ZVW 6,68%

Nog 'in te halen'

Januari

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    779,67 -/-

Februari

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    1.559,34 -/-

Maart

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€   2.339,01  -/-

April

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€   3.118,68  -/-

Mei +vak.

€ 9.400

€ 5.579,67 +
€ 3.118,68  = € 8.698,35

€ 581,05

€ 701,65

Juni

€ 4.800

€ 4.800,00 + € 701,65 = € 5.501,65

€ 367,51

€ 78,02     -/-

Juli

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    857,69 -/-

Augustus

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    1.637,36 -/-

September

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    2.417,03  -/-

Oktober

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    3.196,70  -/-

November

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    3.976,37   -/-

December

€ 4.800

€ 5.579,67

€ 320,64

€    4.756,04 -/-

Voortschrijdend cumulatief rekenen geldt niet voor de loonheffing
Het systeem van VCR geldt (nog) niet voor de loonbelasting / premies volksverzekeringen (= loonheffing).