We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.13 Part-timebreuk berekening pensioenpremie

Uitleg situatie
De berekening van de pensioenpremie bij part-timers (deeltijders) levert soms vragen op bij Loon-gebruikers.

De crux is dat voor part-timers het loon eerst naar het bedrag voor full-timers (voltijders) moet worden berekend. Want de franchise (vrijgesteld bedrag) is ook gebaseerd op een full-time jaarloon. De full-time premie wordt daarna teruggerekend naar het aantal part-time uren. Dit wordt ook wel de part-timebreuk genoemd.

Theorie berekeningswijze

Stapsgewijs ziet de berekeningswijze voor de part-timebreuk er zo uit (*):

1) Brutoloon part-timer delen door zijn loonuren per periode
2) Vermenigvuldigen met het aantal full-time uren per periode
3) Vermenigvuldigen met 12,96 (12 maanden, plus vakantiegeld). Bij 4-wekenlonen x 14,04.
4) Dit levert het full-time jaarbedrag van de werknemer op, inclusief vakantiegeld.
5) Verminderen met de jaarfranchise
6) Percentage pensioenpremie eroverheen
7) Delen door 12 voor het full-time maandbedrag van de pensioenpremie. Bij vierwekenlonen
    delen door 14,04.
8) Om vervolgens tot het part-time premiebedrag te komen: delen door het aantal full-time
    uren per periode
9) Tot slot vermenigvuldigen met het aantal part-time uren per periode.
     (*) Behalve in de sector 17 Detailhandel. Daar wordt het heffingsloon vermenigvuldigd
     met 12. Zie het voorbeeld van de Boekwinkels.

Formules
In een formule ziet de part-timebreuk er bij maandlonen zo uit:
Brutoloon : deeltijduren x voltijduren x 12,96 -/- jaarbedrag franchise x percentage pensioenpremie : 12 : voltijduren x deeltijduren = premiebedrag deeltijder.

Voor de vierwekenlonen is dit de formule:
Brutoloon : deeltijduren x voltijduren x 14,04 -/- jaarbedrag franchise x percentage pensioenpremie : 13 : voltijduren x deeltijduren = premiebedrag deeltijder.

Onderstaand ter verduidelijking enkele voorbeelden (!) van de pensioenpremie-berekening. Zowel van voltijders als van deeltijders. En zowel bij maandlonen als bij vierwekenlonen. Nogmaals: in de sector 17 is de berekeningswijze anders.


12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Full-timer
•Sector 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG)
• € 2.000 bruto per maand. Grondslag (pensioen-uurloon) via januari-strook van ook € 2.000.
• Full-timer, d.w.z. 38 uur per week, en 164,67 uur per maand
• De pensioenpremie bedraagt 13,86% van de grondslag
• Franchise € 15.104 per jaar
• Maximum pensioengrondslag € 70.416.

De pensioenpremie van deze werknemer bedraagt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Berekening pensioenpremie,
Afbeelding: Berekening pensioenpremie, 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf , voltijder

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie,
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf , voltijder


12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. Part-timer
• Precies dezelfde gegevens als full-timer 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG).
• Echter geen full-time, maar part-time: 19 uur per week, 82,33 uur per maand (= 50%).
• Men is geneigd te denken dat het maandelijkse bedrag aan pensioenpremie ook € 124,92
   bedraagt. Zij hebben immers hetzelfde brutoloon (lees: grondslag pensioen-uurloon).
• Of dat de pensioenpremie van de part-time 2 x € 124,92 = € 249,84 per maand zal
   bedragen. Want de part-timer verdient feitelijk twee keer zoveel als werknemer A.
• Voor de part-timer moet echter de part-time-breuk worden toegepast.

Loon salarissoftware Afbeelding: Berekening pensioenpremie,
Afbeelding: Berekening pensioenpremie, 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf , deeltijder

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, 12 Motor. en tweewielerbedrijf, deeltijder
Afbeelding: Loonberekening, pensioenpremie, 12 Motor. en tweewielerbedrijf, deeltijder

Meer informatie over de part-timebreuk berekening pensioenpremie vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Parttimebreuk_pensioenpremie.pdf