We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.14 Werknemer niet gewerkt? => nihil-verloning

In de Aangifte loonheffingen is het verplicht een nihil-loon te melden. Een nihil-loon wil zeggen dat er voor de betreffende periode geen verloning plaatsvindt. Dus als een werknemer die bij u in dienst is een periode niet heeft gewerkt, vink dan bij 'Verlonen de optie 'Nihil-loon' aan:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Nihil-loon
Afbeelding: Loonberekening, Nihil-loon

Loon zal u er bij de Aangifte loonheffingen overigens op wijzen als een werknemer geen verloning heeft voor de betreffende periode: '***: Deze werknemer is niet volledig verloond. Als een werknemer in een periode geen loon ontvangt, moet er voor die periode een nihil-loon worden berekend.'

In de praktijk betekent een nihil-verloning dat alle bedragen voor die werknemer in de Aangifte loonheffingen op 0 (nul) zullen staan.

Let op: Als er sprake is van een auto van de zaak, zal de nihil-verloning een negatief loon tot gevolg hebben. Het negatieve (netto)-loon kunt u verrekenen in de volgende niet-nihil-verloning.

Oproepkrachten standaard op 'Nihil'
Als u het scherm 'Verlonen' kiest dan ziet u dat bij de oproepkrachten (werkschema 'Onregelmatig') standaard de optie 'Nihil' is aangevinkt. Pas als u de dagen en uren van de oproepkrachten invult, verdwijnt het vinkje bij 'Nihil'.

Het is logisch dat bij de oproepkrachten (werkschema 'Onregelmatig') standaard de optie 'Nihil' is aangevinkt want het zal regelmatig gebeuren dat er een periode geen werk is voor een oproepkracht. Dan dient dus in de Aangifte loonheffingen een nihilverloning te worden aangegeven.