We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

16: mijn.loondossier.nl (Mijn LoonDossier)

16.6 Het delen van bestanden

De niet-zichtbaarheid van een bestand voor anderen kan worden opgeheven door het te markeren en te kiezen voor het icoon 'Deel met…'. Dan wil je dus juíst wél dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere partij. Zo kan de werknemer het bestand met diens werkgever delen. De werkgever kan bestanden delen met het (eventuele) administratiekantoor. Et cetera.

Loon salarissoftware Afbeelding: Mijn LoonDossier, Dit bestand delen met…
Afbeelding: Mijn LoonDossier, Dit bestand delen met…

NB De optie 'delen' kan alleen met 'overige bestanden', zoals gedigitaliseerde ID-kaarten, verhuisberichten, urenbriefjes, declaraties, en dergelijke.

Het delen van bestanden werkt twee kanten op.
Van ‘boven naar beneden’: administratiekantoor ? werkgever ? werknemer. En ook van ‘beneden naar boven’: werknemer ? werkgever ? administratiekantoor.

Dit is een voorbeeld van een melding aan de werknemer die een bestand op Mijn LoonDossier wil delen met diens werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overige bestanden delen. Werknemer met werkgever
Afbeelding: Overige bestanden delen. Werknemer met werkgever

En dit is een voorbeeld van een werkgever die een bestand wil delen met het administratiekantoor en/of de werknemer(s):

Loon salarissoftware Afbeelding: Overige bestanden delen. Werkgever met administrateur / werknemer(s)
Afbeelding: Overige bestanden delen. Werkgever met administrateur / werknemer(s)

Een stap ‘overslaan’ kan logischerwijze niet. Een werknemer kan niet rechtstreeks een 'overig bestand' delen met het administratiekantoor. Vice versa (administratiekantoor rechtstreeks een 'overig bestand' delen met werknemer van de cliënt) is evenmin mogelijk.