We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.7 WGA / of ZW-flex via verzekeringmaatschappij (eigenrisicodragers)?

• U bent Eigenrisicodrager voor de WGA en / of ZW-flex, maar wél verzekerd bij een
  verzekeringsmaatschappij? U verzekert dan het risico van arbeidsongeschiktheid en
  langdurige ziekte van de werknemers buiten het publieke bestel (UWV).

• Deze situatie - waarbij u met een verzekeringsmaatschappij werkt - is iets complexer want
  dan hebt u ook nog te maken met een keuze tussen premieberekening over het brutoloon
  óf het heffingsloon, en een gedeeltelijke verhaling van uw premie WGA op de werknemer.

• Ons advies is dan ook: lees deze uitleg over het eigenrisicodragerschap in 2024:
  https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf