We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.8 100% Eigenrisicodrager WGA en / of ZW-flex?

Als u een zogeheten 100% eigenrisicodrager bent, betaalt u helemaal geen premie ZW-flex en / of WGA. U verzekert dan niet het risico van langdurige ziekte en / of arbeidsonge-schiktheid van de werknemers.

1) Controleer of de premies WGA (werknemer en werkgever) inderdaad op nul staan.

2) Controleer of de premie Ziektewet flex werkgever ook op nul staat, als u ook daar
    eigenrisicodrager voor bent in 2024.

3) Check daarom aan de hand van uw beschikking 2024 - die u in december 2023 of in
     januari 2024 van de Belastingdienst kreeg - of de in Loon genoemde percentages WGA in
     orde zijn. Pas zo nodig aan, en let er daarbij op dat u het percentage WGA op uw
     beschikking fifty-fifty verdeelt over de werknemer en de werkgever. De werkgever mag
     namelijk de helft van die premie verrekenen met de werknemer.

4) Na controle van de nul-premies (WGA en / of Ziektewet flex), kiest u voor 'Bewaar'.

• Advies: lees deze uitleg over eigenrisicodragerschap 2024: https://www.loon.nl/Handleiding/Eigenrisicodragers2024.pdf