We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

13: Instellingen en voorkeuren

13.5 Werkgever. Overzichten

In dit tabblad regelt u voor de gekozen werkgever wat er wél of wat er juist niet op de overzichten moet verschijnen:

Loon salarissoftware Afbeelding:

Afbeelding: Werkgeversinstellingen, Overzichten

Hier ziet u o.a. de volgende velden:

Betalingen op loonstrook
Via 'Betalingen op loonstrook' geeft u aan dat u standaard banknummer(s) of gironummer(s) wilt tonen op de loonstrook. Het is met Loon namelijk mogelijk dat u de netto loonbetaling splitst in meerdere bedragen (hoofdstuk 7.3), en die naar verschillende rekeningnummers laat overmaken.

Cumulatieven voor het hele loonjaar
Bij 'Cumulatieven voor het hele loonjaar' geeft u aan dat u op de loonstroken de cumulatieven voor het hele loonjaar wilt zien. Stel, u hebt tot en met de maand juni verloond. U ontdekt dat er een fout zit in de loonstrook van april. U verwijdert de loonstrook en u draait de loonstroken voor april opnieuw. U hebt dit veldje 'Cumulatieven voor het hele loonjaar' aangevinkt. Dan zullen de cumulatieve bedragen voor de gecorrigeerde loonstrook van april hetzelfde zijn als de cumulatieven voor de maand juni; voor de gehele tot dan toe verloonde perioden dus.

Als u dit veldje echter niet hebt aangevinkt, dan zullen de cumulatieve bedragen van april alleen de cumulatieve januari tot en met april-gegevens bevatten.

Vakantiereservering
Met 'Vakantiereservering' geeft u aan of u het bedrag aan vakantiereservering op de loonstrook afgedrukt wilt zien. Het gaat hier alleen om het afdrukken. Als u dit veldje leeg vinkt betekent dit niet dat de vakantiegeldreservering op zich niet meer plaatsvindt. Als u de reservering wilt stoppen, ga dan naar tabblad 2, 'Vakantiegeld' bij de vaste werknemersgegevens.

Overige reserveringen
Rechtsonderin kunt u aanvinken welke (eventuele) overige reserveringen u wilt terugzien op de overzichten, zoals de loonstrook.