We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

13: Instellingen en voorkeuren

13.4 Werkgever. Loonstrook

Het startpunt is nu 'Loon Vandaag', 'Opties'. Kies daar voor 'Werkgeversinstellingen '. Het eerste tabblad bij de instellingen en voorkeuren per werkgever, is 'Loonstrook'. Hierin kunt u de loonstrook naar uw eigen voorkeur aanpassen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgeversinstellingen, Loonstrook
Afbeelding: Werkgeversinstellingen, Loonstrook

Onderstaand een uitleg van de belangrijkste items op dit tabblad.

Adressen op loonstrook
U kunt hier een keuze maken uit twee modellen: de (voorbedrukte) Loon Salarissoftware loonstroken met de 'Werknemersgegevens links' of 'rechts'. Standaard staat de keuze op 'Werknemers links, werkgever rechts'.

Marges adressen
Met de 'Linkermarge' geeft u de linkermarge aan voor het afdrukken van de NAW (geadresseerde en afzender) op de voorbedrukte loonstrook. Dus hoeveel ruimte er zit tussen de linker zijkant van de loonstrook en de adressen. Dat doet u in millimeters. Hoe hoger het getal, hoe meer 'loze ruimte' aan de linkerkant van de loonstrook. Standaard is 15 millimeter.

Met de 'Bovenmarge' bepaalt u hoeveel ruimte er zit tussen de bovenkant van de loonstrook en de adressen. Dat doet u in millimeters. Hoe hoger het getal, hoe meer 'loze ruimte' aan de bovenkant van de loonstrook. Standaard is 40 millimeter.

Met 'Hoogte adresvak' geeft u de grootte van het totale adresvak aan voor het afdrukken van de NAW (geadresseerde en afzender) op de voorbedrukte loonstrook. Dus hoe groot het gehele veld is waarin u de adressen laat afdrukken.

Dat doet u in millimeters. Hoe hoger het getal, hoe groter het adresvak, en hoe meer de informatie onder het adresvak zal 'zakken'. Standaard is 67 millimeter.

Voorbedrukte loonstroken vet afdrukken
U kunt aanvinken dat u de voorbedrukte loonstrook vet afgedrukt wilt hebben. Hiermee wordt de loonstrook beter leesbaar.

Standaard loontitel
Hier geeft u aan of u als standaard loontitel 'Loon' of 'Salaris' wilt hanteren.