We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.5 Bevestigen of aanpassen premies Werkhervattingskas

Loon kent de premies van alle 200 cao's. Maar er zijn drie landelijk verplichte premies waarvan Loon de percentages Loon niet zeker kan weten omdat die per werkgever kunnen (!) verschillen:
- ZW-flex
- WGA
- Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.. Ook die premie gedifferentieerd.

U vindt de premies op de zogeheten beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' die hierover in december 2023 of in januari 2024 van de fiscus hebt ontvangen.

Komt de in Loon 2024 getoonde premie ' ZW-flex werkgever' overeen met het percentage 'ZW-lasten' op uw beschikking 2024? Dan weet Loon ook gelijk uw percentage voor de WGA, en tevens voor de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.', die dan 6,18% bedraagt. U bent dan namelijk hoogstwaarschijnlijk een kleine werkgever.

NB U bent een kleine werkgever met een totaal premieloon in het refertejaar 2022 van maximaal € 942.500. Dat is een sterk verhoogde grens ten opzichte van de jaren voordien.

Check de drie premies wel even!


Een korte uitleg over de nieuwe premies Werkhervattingskas vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/Werkhervattingskas.pdf

In Loon ziet u nu de tabbladen van de werkgever. Klik op tabblad 2 'Premies'. U ziet dit scherm. Merk op dat risicogroep 43 al is gemarkeerd omdat u die al had gekozen in de wizard nieuwe werkgever:
Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Premies
Afbeelding: Werkgever, Premies

U ziet dan eerst nog deze waarschuwing:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Premie onbekend'

Afbeelding: 'Premie onbekend'

Deze screen dump toont een voorbeeld met één onbekende premie: Ziektewet-flex werkgever:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2,
Afbeelding: 'Werkgever', tabblad 2, 'Wijzig premies' (uitsnede)

Kleine werkgever? Bevestigen van de premies!
Het bevestigen van uw premies 'Ziektewet flex werkgever' en daarna de check op uw 'WGA' en op uw 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A' doet u als volgt:
1) Markeer de premie 'Ziektewet flex werkgever'
2) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
3) Laat de waarde ongewijzigd
4) Check voor alle zekerheid of het totaal van de premie WGA (werknemersdeel plus het
    werkgeversdeel) ook overeenkomt met uw beschikking
5) Check ook of de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' op 6,18% staat
5) Klik op een willekeurige plek in het witte deel van het scherm
6) Sluit af met 'Bewaar'
7) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
8) Loon kent nu ook uw premies voor de 'WGA '. En tevens van de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.', zijnde 6,18%.


(Middel)grote werkgever? Aanpassen premies!


Komt het premiepercentage in Loon bij 'Ziektewet flex werkgever' niet overeen met het percentage voor de premie 'ZW-lasten', dat u op uw fiscale beschikking 2024 ziet staan?
Dan bent u vrijwel zeker een (middel)grote werkgever. Dan moet u de premies ZW-flex,  WGA en ook de Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. zélf aanpassen in Loon.

Let op! De grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers is sinds 2022 veel hoger komen te liggen. U bent een kleine werkgever als er in het refertejaar 2022 een totaal premieloon is van maximaal € 942.500.

De kans is dus zeer wel aanwezig dat u tot en met het jaar 2022 een (middel)grote werkgever was, maar vanaf 2024 een kleine werkgever.

En er is bij (middel)grote werkgevers nog een complicerende factor
• Het Whk-onderdeel WGA mag de werkgever voor de helft verrekenen met de werknemer.
   De werkgever betaalt dus de ene helft, de werknemer de andere helft.
• De premie is niet aftrekbaar en wordt door de werknemer dus vanuit het netto loon betaald.
Het Whk-onderdeel ZW-flex mag niet worden verrekend met de werknemer.

Meer uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2024.pdf

Het aanpassen van de drie premies Werkhervattingskas doet u als volgt:

1) Ga naar de werkgever, tabblad 2 'Premies', 'Wijzig premies'. Dit is het scherm waarin u
    belandt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

Afbeelding: 'Werkgever', 'Wijzig premies' (uitsnede)

2) Markeer de rode bol 'Ziektewet flex werkgever'
3) Klik op 'Wijzig premie', of op de F2-toets van uw toetsenbord
4) Voer uw percentage 'Ziektewet flex werkgever ' in. Dat wil zeggen: het gehele premieper-
   centage dat u op uw beschikking ziet staan onder de naam ZW-lasten.
5) Markeer de premie 'WGA werknemer'
6) Voer de helft van het premiepercentage in dat u op voor deze premie op uw beschikking
    ziet staan.
7) Markeer de premie 'WGA werkgever' en voer daar de 'resterende helft' in.
8) Markeer de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A.' en voer daar het betreffende percentage in. Voor de (middel)grote werkgever is dat 7,54%. Voor de kleine werkgever is het 6,18%.
9) Bevestig Loons vraag over gewijzigde premies met 'OK'.
De rode bol voor de premie 'Ziektewet flex werkgever' is nu in orde ('groen'). En ook de twee premies 'WGA ' en de 'Aof / Basispremie W.A.O./ W.I.A. ' zijn nu correct ingevoerd. Loon zal in de berekeningen de premie WGA fifty-fifty verdelen, zoals u dat hebt aangegeven.  

Meer info vindt u in dit uitlegdocument: https://www.loon.nl/Handleiding/Aanpassen_Werkhervattingskas_2024.pdf