We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

12: Geprognosticeerde overzichten

12.3 Geprognosticeerde overzichten

U kunt bij alle boekhoudkundige overzichten een geprognosticeerd overzicht laten maken. Een overzicht dus voor één of meerdere periodes die u nog niet hebt verloond.

Journaal geprognosticeerd è loonkosten voor het gehele jaar
Een van de handigste geprognosticeerde overzichten die u kunt maken is die van het 'Journaal'. U kunt dan bij wijze van spreken al op 1 januari van het nieuwe jaar zien wat uw loonkosten voor het gehele jaar gaan worden.

Als u de basis - dus de in hoofdstuk 12.1 en 12.2 beschreven tabbladen - zo goed mogelijk invult, dan kunt u de geprognosticeerde werkgeverskosten voor de lonen prima gebruiken voor uw begrotings- en budgetteringsdoeleinden. Na 'Journaals', 'Prognose' aanvinken:

Loon salarissoftware Afbeelding: Journaal (1), Prognose
Afbeelding: Journaal (1), Prognose


Als u vervolgens klikt op 'OK' en dan 'Rapport', krijgt u een dergelijke uitdraai:

 Loon salarissoftware Afbeelding: Journaal (1), Prognose
Afbeelding: Journaal (1), Prognose

Op de 'Volgende pagina's' in het overzicht kunt u gespecificeerd de diverse items in de Aangifte loonheffingen, sociale lasten (aandeel werkgever en werknemer) en toeslagen oproepen.