We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

12: Geprognosticeerde overzichten

12.2 Tabblad 'Prognose' bij de werknemer

In sommige gevallen is het nodig ook bij de individuele werknemers het veld 'Prognose' in te vullen. Dit kan voorkomen als u bijvoorbeeld al weet dat een werknemer in de toekomst een loonsverhoging zal krijgen, een incidentele beloning (bonus, 13e maand).

Het tabblad 'Prognose' bij de werknemer ziet er zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Prognose (uitsnede)

Afbeelding: Werknemersgegevens, Loon, Prognose (uitsnede)

Niets invullen? è standaardgegevens voor prognose
Als u in de 'prognose-velden' niets invult dan zal Loon voor de prognoses gebruik maken van de gegevens uit het tabblad 'Loongegevens'. Als daar bijvoorbeeld staat dat het brutoloon van mevrouw Vader € 1.500,- per maand bedraagt, dat zij part-time werkt en per maand 13 loondagen kent, dan zal daar voor de prognoses keurig rekening mee worden gehouden. U hoeft dan de prognosevelden niet in te vullen.

Loonsverhoging
Bij de veldjes bij 'Loonsverhoging' kunt u toekomstige loonsverhoging(en) voor de prognoselonen kwijt. Zowel een bedrag als een procentuele loonsverhoging.

Stel, het is de maand mei 2024 en de werknemer verdient € 1.800,-- bruto per maand. Dat bedrag zal dan ook zijn ingevuld bij 'Standaardloon' op tabblad Loon, Loon en dienen als

'Prognoseloon'. Als u echter al weet dat de werknemer vanaf 1 augustus 2024 een loonsverhoging krijgt van 3% dan is het raadzaam om in het veld 'Loonsverhoging' 3 in te vullen. Verder het kleine veldje met % aanvinken. Bij 'Periode' vult u vanzelfsprekend 8 in.

Als u niets invult zal Loon voor de prognoses namelijk gaan rekenen met € 1.800,--, en dat zal geen reëel prognosebeeld opleveren. Als u echter de 3% per 1 augustus 2024 wel invult op de vooromschreven wijze dan zullen de prognoses voor deze werknemer (ook na 1 augustus) wel reëel zijn. Voor een volgende loonsverhoging binnen een kalenderjaar, klikt u op het kleine zwarte plusje en vult u de gewenste gegevens in.

Collectieve loonsverhoging?
Als een geprognosticeerde loonsverhoging voor vele of zelfs alle werknemers geldt, dan kunt u makkelijk gebruik maken van 'Collectieve wijzigingen' (in het hoofdmenu via 'Werknemers' ,

'Collectieve wijzigingen') en vervolgens kiezen voor 'Loonsverhoging' en dan voor 'Prognose'.

Incidentele beloning
Bij 'Incidentele beloning' kunt u een geprognosticeerde incidentele beloning kwijt. Als deze werknemer bijvoorbeeld in de periode 12 (december bij maandlonen) in aanmerking komt voor een bonus van € 450 dan vult u in. In het veld 'Periode' vult u 12 in. Zo zullen de prognosegegevens een waarheidsgetrouwer beeld opleveren.

Prognose-lonen niet opgeslagen
Voor alle duidelijkheid: de gegevens die u invoert bij 'Prognose' hebben alleen invloed op de prognoselonen. Ze hebben geen enkele invloed op daadwerkelijke verloningen. De prognoselonen worden niet opgeslagen, en in de overzichten gemarkeerd met een 'P'.