We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

4: De Werknemers-wizard

4.5 Toeslagen en inhoudingen (looncomponenten)

In dit scherm kunt u structurele toeslagen bij deze werknemer invoeren. Het 'toeslagen-scherm' ('Looncomponenten') ziet er als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuwe werknemer, Toeslagen('Looncomponenten')

Afbeelding: Nieuwe werknemer, Toeslagen('Looncomponenten')

Klik op 'Voeg toe' om uw keuze te maken. Een structurele toeslag is bijv. een (bruto) prestatietoeslag. Een vaste inhouding is bijv. een pensioenpremie.

Na 'Voeg toe' verschijnt het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe
Afbeelding: Voeg toeslag toe

Naast het eigenlijke (bruto) loon kunnen er aparte toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') in de loonberekening voorkomen. Toeslagen en inhoudingen zijn hier vaste mutaties, die dus elke loonperiode in de berekeningen worden meegenomen. U kunt een aantal toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') opgeven; als bedrag of als percentage. Bij 'Omschrijving' kunt u desgewenst uw eigen omschrijving aan de toeslag of inhouding geven.

U maakt uw keuze door bij de optie 'Soort' op het naar beneden wijzende pijltje te klikken.

De meest voorkomende toeslagen zijn 'Bruto', 'Bruto onkostenvergoeding', 'Onbelast (belast via WKR)' en 'Reiskosten'. Met 'Bruto' zal de fiscus nooit moeite hebben. De loonheffing en de werknemerspremies worden immers betaald. Bij 'Netto' is dat niet het geval, en netto toeslagen kunt u dan ook niet onbeperkt toewijzen. Raadpleeg bij twijfel de fiscus of hun werkgevershandleiding 'Handboek loonheffingen'.

'Bruto toeslagen' in Loon
• 'Bruto'. Dat is een bruto toeslag, mét vakantietoeslag. Dus een 'Bruto' toeslag van € 1.000 levert een vakantiegeldtoeslag van € 80 op.
• 'Bruto onkostenvergoeding'. Dat is een bruto toeslag, zonder vakantietoeslag. Dus een 'Bruto onkostenvergoeding' van € 1.000 levert een vakantiegeldtoeslag van € 0 op.

Voor deze Loon-handleiding kiezen we de bruto 'Prestatietoeslag', de inhoudingen 'Kosten werkgever' en 'Inhoudingen voor alle heffingen', en tot slot de iets complexere toeslag 'Reiskosten'.


Prestatietoeslag
Het invoeren van een vaste toeslag ('Looncomponent') is snel gebeurd. Als voorbeeld kiezen we dus een bruto prestatietoeslag.

U kiest voor de Toeslag 'Bruto', en als 'Type' kiest u 'Prestatietoeslag'. Uiteraard vult u ook de 'Waarde' in. Stel, 250.

Loon salarissoftware Afbeelding: Voeg toeslag toe, Bruto
Afbeelding: Voeg toeslag toe, Bruto

Op de loonstrook zult u 'Vaste Prestatietoeslag' zien staan, met een bedrag van € 250,-. Deze vaste prestatietoeslag staat op de loonstrook direct vermeld onder het brutoloon. Het betreft immers een bruto toeslag (met vakantiereservering), waarover dus zowel de werknemerspremies als de loonheffing moeten worden betaald.

Inhoudingen voor alle heffingen, Kosten werkgever

Kosten werkgever
Bij de 'Soort' kiezen we eerst voor 'Kosten werkgever', en vervolgens voor 'Pensioen werkgever'. Het scherm ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Kosten werkgever, Pensioen werkgever ('Looncomponent')

Afbeelding: Kosten werkgever, Pensioen werkgever ('Looncomponent')

In 'Kosten werkgever' kunt u de bijdrage van de werkgever aangeven in bijv. de pensioen-premie. Let op: Het gaat hier om regelingen bovenop de eventuele cao-regelingen. Die (bindende) cao-regelingen zijn immers al standaard opgenomen in Loon.

De 'Kosten werkgever' zijn vanzelfsprekend een optelpost voor de loonkosten. Stel, het brutoloon van een werknemer bedraagt € 2.000,-, en de bijdrage van de werkgever in de pensioenpremie € 100,- per periode. Dan wordt voor de loonkosten werkgever die € 100,- rechtstreeks bij het brutoloon opgeteld.

Het aandeel van de werkgever in bijv. de pensioenpremie wordt echter niet rechtstreeks uitbetaald aan de werknemer maar op een andere wijze ten bate van de werknemer gebruikt, in dit geval via een pensioenfonds. De inhouding 'Kosten werkgever' verschijnt dan ook niet op de loonberekening van de werknemer. Natuurlijk verschijnt de inhouding 'Kosten werkgever' wel bij de berekening van de loonkosten.

Loon toont bij 'Type' naast 'Standaard' enkele vaak voorkomende types 'Kosten werkgever'.

Die kunt u selecteren. In ons voorbeeld hebben we als type 'Pensioen werkgever' geselecteerd.

Inhoudingen voor alle heffingen (aandeel werknemer)
De werknémer kan natuurlijk ook zijn aandeel leveren aan de pensioenpremie. Kies daartoe als 'Soort' voor 'Inhoudingen voor alle heffingen'. Dat is een wat cryptische omschrijving, maar het aandeel dat de werknemer zelf levert, gaat inderdaad af van het brutoloon vóórdat de premies en de loonheffing daarover worden berekend.

Binnen de 'Inhoudingen voor alle heffingen' kiest u nu voor 'Pensioen werknemer':

Loon salarissoftware Afbeelding: Inhoudingen voor alle heffingen, Pensioen werknemer ('Looncomponent')

Afbeelding: Inhoudingen voor alle heffingen, Pensioen werknemer ('Looncomponent')

Uitlegdocument eigen pensioenregeling in Loon

Meer info over het instellen van een eigen pensioenpremie (lees: geen onderdeel van een cao) in Loon vindt u hier: https://www.loon.nl/handleiding/Eigen_pensioenregeling_2024.pdf

Inhoudingen (aftrekposten) op het netto loon
Aftrekposten van het netto loon voert u als een negatieve toeslag in, als een 'Nooit belast (o.a. gerichte vrijstellingen)'. Deze blijven dan buiten de Werkkostenregeling. Bijvoorbeeld de bijdrage aan de Personeelsvereniging, of een eigen bijdrage door de werknemer aan de telefoonkosten of de auto.

Dit soort aftrekposten voert u dus niet in via de optie 'Inhoudingen voor alle heffingen'. Die betreffen namelijk - zoals gezegd - heel andere zaken, zoals extra afspraken over Pensioen.