We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

7: Werknemers

7.5 Loonkostenvoordelen

 Vanaf 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen (LKV). Dat zijn:
- LKV oudere werknemer
- LKV arbeidsgehandicapte werknemer
- LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
- LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

• Via het tabblad 'Overige', 'Loonkostenvoordelen' in het werknemersscherm geeft u aan welk loonkostenvoordeel u voor de werknemer wilt aanvragen. Die indicatie gaat dan vanzelf mee in de loonaangifte zodat het UWV en de Belastingdienst worden geïnformeerd.

• Na afloop van het loonjaar worden de loonkostenvoordelen afgerekend aan de hand de ingediende loonaangiften.

Loonkostenvoordelen, algemene uitleg
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Deze drie soorten tegemoetkomingen voor werkgevers zijn:
1. Lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze wordt per 2025 geheel afgeschaft.
2. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (ook wel jeugd-LIV genoemd). Vervalt per 2024.
3. Loonkostenvoordeel (LKV).

Deze handleiding gaat over deze derde tegemoetkoming.
Hoeveel loonkostenvoordeel u krijgt, hangt er vanaf: hoeveel verloonde uren heeft de werknemer en om welk loonkostenvoordeel gaat het:

Loon salarissoftware Afbeelding: Bedragen LKV's
Afbeelding: Bedragen LKV's

Om voor een van deze tegemoetkomingen in aanmerking te komen zijn voor alle groepen een aantal voorwaarden van toepassing:

· Voor alle loonkostenvoordelen is een doelgroepverklaring LKV vereist.

· De werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.

· De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Sinds 2018 zijn er loonkostenvoordelen voor de volgende groepen werknemers:
1) Oudere werknemers (56+) die uit een uitkeringssituatie komen en bij u in dienst treden;
2) Arbeidsgehandicapte werknemers;
3) Werknemers uit de Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
4) Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

Per loonkostenvoordeel zijn nog aanvullende voorwaarden van toepassing.

U vraagt het loonkostenvoordeel aan middels uw aangifte loonheffingen. Via het tabblad 'Overige', 'Loonkostenvoordelen' geeft u aan welk loonkostenvoordeel u voor de werknemer wilt aanvragen, en van wanneer tot wanneer het LKV geldt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens,

Afbeelding: Werknemersgegevens, 'Loonkostenvoordelen'

Meer info Loonkostenvoordelen
In dit uitlegdocument leest u meer over de Loonkostenvoordelen: https://www.loon.nl/Handleiding/Loonkostenvoordelen.pdf

Indicatie loonkostenvoordeel vanzelf correct mee in de loonaangifte
Die indicatie gaat vanzelf mee in de loonaangifte zodat het UWV en de Belastingdienst worden geïnformeerd.

Dat aanvragen kan zodra u een doelgroepverklaring van uw werknemer hebt. In de doelgroepverklaring staat voor welk loonkostenvoordeel de verklaring is afgegeven en de voorwaarden waaraan uw werknemer voldoet. U hebt per loonkostenvoordeel een doelgroepverklaring nodig.

UWV berekent op basis van uw loonaangiften voor welke werknemers u recht heeft op het LKV. Als u recht heeft, ontvangt u eerst van UWV een voorlopige berekening. U ontvangt deze in het daaropvolgende jaar. Controleer deze berekening goed. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli van het volgende jaar een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen 6 weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst aan u betaald. Van de Belastingdienst ontvangt u de betaling na afloop van het kalenderjaar.

Meer informatie
De LKV's zijn helaas met heel wat regels omgeven. Op deze webpagina van UWV leest u er meer over: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv