We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

7: Werknemers

7.6 'Collectieve wijzigingen'. Voorbeeld: cao-loonstijging

Kies vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Werknemers' en dan voor de zogenoemde 'Collectieve wijzigingen'.

Met 'Collectieve wijzigingen' kunt u veranderingen in de vaste gegevens van verschillende werknemers tegelijk doorvoeren. U selecteert de werknemers, de afdeling of de groep. Daarna kiest u voor een specifieke collectieve verandering. U kunt bijvoorbeeld kiezen om via 'Verzuim / verlof' collectief de beginstand van het aantal vakantiedagen in te voeren. Of voor een collectieve toeslag.

Collectieve loonsverhoging
Voor deze handleiding kiezen we voor 'Loonsverhoging' om in één keer een collectieve cao-loonstijging te realiseren:

Loon salarissoftware Afbeelding: Collectieve loonsverhoging toekennen

Afbeelding: Collectieve loonsverhoging toekennen

Kies voor een 'echte' loonsverhoging in dit scherm voor het tabblad 'Standaardloon'. Het tabblad 'Prognose' is alleen bedoeld om voor de prognoselonen collectief een loonsverhoging aan te geven. Met het tabblad 'Prognose' voert u geen daadwerkelijke loonsverhogingen in (zie hoofdstuk 12 'Planning').

Meestal vindt er één maal per jaar een cao-loonsverhoging plaats. Deze loonsverhoging geldt voor alle werknemers. De loonsverhoging die u hier kunt instellen wordt dus toegekend aan alle geselecteerde werknemers. Eén of meer werknemers 'uitvinken' kan natuurlijk altijd.

Bedrag of als percentage
U kunt de loonsverhoging opgeven als bedrag of als percentage. Dit zal vrijwel altijd een percentage zijn. Let er wel op dat u de loonsverhoging op het juiste moment ingeeft. Stel, het is nu 18 mei en er zal per 1 juli een cao-loonsverhoging plaatsvinden van 3%. Vul dan de collectieve loonsverhoging pas ná de verloning van de maand juni in, want na 'OK' wordt de loonsverhoging onmiddellijk doorgevoerd in Loon.