We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

15: Meer over 'Loon Vandaag'

15.1 Taken en signaleringen

Dé grote kracht van 'Loon Vandaag' is dat u de taken ziet die u moet uitvoeren. En belangrijke signaleringen ('kattenbelletjes').

Zo zal 'Loon Vandaag' u melden wanneer er bijvoorbeeld een verloning van een werknemer ontbreekt, dat er nog een Aangifte loonheffingen verstuurd moet worden, of de volgende verloningsronde aanstaande is. Ook laat 'Loon Vandaag' u zien wanneer een werknemer jubileert, in of uit dienst treedt, enzovoorts.

De taken kunt u vanuit 'Loon Vandaag' met één druk op de knop uit laten uitvoeren.

Prioriteit en 'Schema'
Aan iedere taak of signalering hangt een prioriteit. Groen staat voor een 'lage' prioriteit, blauw betekent 'normale' prioriteit, en rood 'hoge' prioriteit. Voor een taak die u zelf invoert, kunt u ook zélf de prioriteit bepalen. Voor de 'automatische' taken in 'Loon Vandaag' bepaalt de software de prioriteitsstatus.

Voor de urgentie-status van de verloningen moet Loon logischerwijze weten wanneer u precies verloont. Daartoe is er bij de werkgever het tabblad: '11 Schema':

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Schema

Afbeelding: Werkgever, Schema

Bij deze werkgever wordt blijkbaar op de 22e van de maand verloond. Zodra die datum nadert (of al is overschreden), zal de prioriteit van de verloningstaak 'rood' zijn. Resteren er nog voldoende dagen voor de verloning, dan is de prioriteit 'blauw' of 'groen'. Afhankelijk uiteraard van de datum op dat moment.

Als u een administratiekantoor hebt, kunt u per werkgever ingeven wanneer diens gebruikelijke verloningsdatum is.

Let op: voor de Aangifte loonheffingen (Loonaangifte) kunt u niet zelf de prioriteit beïnvloeden. Daarvan liggen de uiterste data van aanleveren en betalen immers vast.

Taken alle werkgevers
Met de optie 'Taken voor alle werkgevers' ziet u in het 'Loon Vandaag'-scherm de taken en signaleringen van alle werkgevers in beeld. Vooral voor administratiekantoren is dit een nuttige functionaliteit.


De taken worden getoond in volgorde van prioriteit. Dus eerst de 'rode' taken, dan de 'blauwe' en als laatste de 'groene':

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag', Taken bij alle werkgevers

Afbeelding: 'Loon Vandaag', Taken bij alle werkgevers

U kunt deze takenlijst afdrukken via de optie 'Druk af'. Handig als 'kattenbelletje'.

Wijzigen, voltooien en verwijderen taken
Deze opties ziet u rechts in het hoofdscherm van 'Loon Vandaag' staan. U markeert een taak, en klikt daarna op de door u gewenste actie. Die spreken voor zich.

Is er per ongeluk een taak als 'Voltooid' gemarkeerd terwijl die nog niet af was? Dan krijgt u met 'Toon ook voltooide taken' de taak weer in beeld. Markeer die taak, klik daarna op 'Wijzig taak' en geef de status 'Open'. De taak zal dan weer standaard verschijnen in 'Loon Vandaag'.

'Start taak'
Hiermee kunt u een taak laten uitvoeren door het Loon-pakket. Een heel praktische optie, dus.

Het scherm dat u na het klikken op 'Start taak' ziet, hangt uiteraard af van de 'aard' van de taak. Een verloningstaak leidt naar het scherm '(Serie)Verlonen'. Een aanstaande Aangifte loonheffingen toont na 'Start taak' het bekende scherm waarmee u de Aangifte kunt draaien.

Automatisch nieuwe taak
Stel dat we de hoge prioriteit taak 'Periode 1 (januari) verlonen' hebben gestart en uitgevoerd. Dan zal daarna de takenlijst van 'Loon Vandaag' er anders uitzien. De taak 'Periode 1 (januari) verlonen' is verdwenen, idem voor het draaien van de loonaangifte. Automatisch zijn de logische, nieuwe taken 'Loonaangifte periode 1 (januari) indienen' en 'Periode 2 (februari) verlonen' erbij gezet:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loon Vandaag', (Automatische) nieuwe taak

Afbeelding: 'Loon Vandaag', (Automatische) nieuwe taak

Zodra de Aangifte loonheffingen van januari is gedraaid, en verstuurd naar de fiscus, zal 'Loon Vandaag' vanzelf als nieuwe taak melden 'Loonaangifte periode 1 (januari) betalen'. Daar hebt u dus geen omkijken naar.

Welke taken wilt u zien?
Rechtsonderin kunt u aangeven welke taken u in 'Loon vandaag' getoond wilt hebben. De diverse opties spreken voor zich. 'Aang.-betalingen' staat voor het betalen van de Aangifte loonheffingen.

Onderin, iets links van het midden, vindt u de optie 'Toon ook voltooide taken', die u aan kunt vinken als u ook de reeds voltooide taken wilt zien. Dat kan aan het eind van het jaar uiteraard een flinke lijst opleveren.

Persoonlijke instellingen. 'Toon de volgende taken'
Als u vanuit 'Loon Vandaag' gaat naar 'Extra' (geheel boven, in de menubalk) dan kunt u via 'Persoonlijke instellingen' aangeven welke taken ú standaard in 'Loon Vandaag' getoond wilt hebben:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Persoonlijke instellingen', Toon deze taken in Loon Vandaag
Afbeelding: 'Persoonlijke instellingen', Toon deze taken in Loon Vandaag

'Loon Vandaag' zal u hierna standaard alleen de taken laten zien die u hier hebt aangevinkt.

Als u bijvoorbeeld wel de persoon bent die de lonen en Aangifte loonheffingen draait, maar ze niet betaalt, dan kunt u dat hier instellen. U krijgt dan in 'Loon Vandaag' standaard wel de taken 'Periode ... verlonen' en 'Aangifte loonheffingen indienen' te zien, maar niet de taken 'Periode ... betalen' en 'Aangifte loonheffingen betalen'.

Let op: Dit betreft dus instellingen die gelden per gebruiker van Loon. Er kunnen immers meerdere gebruikers met Loon werken, die ieder hun eigen voorkeur in deze hebben.