10: Overzichten

10.10 Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomsten in Loon
Vanuit Loon is het mogelijk een arbeidsovereenkomst te maken vanuit Loon. Uiteraard kunt u op het internet heel veel standaardcontracten vinden wanneer u even 'googelt'. De meerwaarde die Loon u wil bieden zit in de uitleg van de regels. Denkt u hierbij aan de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab), de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de overige controles die zijn ingebouwd.

Beginscherm
U opent de optie 'Arbeidsovereenkomsten' door in het hoofdscherm van Loon bij 'Werknemers' links te klikken op 'Arbeidsovereenkomsten'.

U komt in het beginscherm terecht. De eerste keer zult u onderstaande melding zien:


Afbeelding: beginscherm Arbeidsovereenkomsten, keuze Arbeidsovereenkomst


Wanneer u op 'OK' klikt, zult u in de arbeidsovereenkomst terecht komen, alwaar u diverse bedingen kunt toevoegen. Als u al eerder een concept heeft gemaakt, dan zult u deze zien staan in het beginscherm. U kunt deze dan selecteren en bijvoorbeeld wijzigen.

De Arbeidsovereenkomst: Menu-opties
U ziet in het scherm 'Arbeidsovereenkomsten' aan de linkerkant een keuzemenu waarin u diverse bepalingen en bedingen kunt selecteren die u van toepassing wilt laten zijn voor dit contract. Bij de meeste opties is een uitklapmenu aanwezig waardoor meer keuzes beschikbaar worden.

Rechts ziet u de basis van een arbeidsovereenkomst, met de meest basale onderdelen. Hieraan kunt u dus via het linkermenu bepalingen toevoegen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst',
alle onderdelen (uitsnede)
Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Loon helpt u
Tijdens het toevoegen van onderdelen krijgt u hier en daar meldingen en waarschuwingen, met rode invulvelden en een onderwaterscherm onderaan.


• We zien dat Loon automatisch het een en ander uit de werknemersgegevens heeft overgenomen. Uiteraard de NAW, maar ook de Functie en de datum van het Einde contract: 

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Werknemer','Arbeidsovereenkomst'
Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst'

• U kunt ervoor kiezen een Proeftijd toe te voegen, iets wat meestal wel gebeurt. U hebt geleerd dat bij een overeenkomst van een jaar maximaal 1 maand kan zijn. U hoeft dit niet te onthouden, want deze informatie vindt u terug als u klikt op de 'i' in het tekstballonnetje, dat u in het contract ziet staan:

Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', Melding bij de 'i' in het tekstballonnetje

• In het voorbeeld van het Proeftijdbeding: stel, de 'Datum Einde contract' is binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst. Loon zal hier een controle op uitvoeren. U krijgt dan in het 'onderwaterscherm' de waarschuwing dat er geen proeftijdbeding gekozen kan worden:

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst,
onderwaterscherm Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterscherm

Eigen bepaling toevoegen
Als u zelf nog een bepaling wilt toevoegen aan de arbeidsovereenkomst dan kan dat. Dat betreft dus bepalingen die niet standaard door Loon worden aangeboden. Denk aan kledingvoorschriften, rookbeleid, aanvangstijden, et cetera.

U voegt een eigen bepaling toe door links onderin het scherm 'Arbeidsovereenkomst' te klikken op de knop 'Voeg eigen bepaling toe':

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Voeg
eigen bepaling toe
Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Voeg eigen bepaling toe

U ziet nu dit scherm, waarin u de eigen bepaling kunt opnemen:


Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepaling (voorbeeld Kledingvoorschrift)

Na 'OK' ziet u dat de eigen bepaling 'Kledingvoorschrift' is toegevoegd:

Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Eigen bepalingen toegevoegd

Arbeidsovereenkomst bewaren en pdf
Wanneer u alles heeft ingevoerd, kunt u de arbeidsovereenkomst opslaan via ‘OK’. Deze wordt dan als ‘Concept’ bewaard. U kunt er ook een pdf van maken.

Definitief maken
Wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend – en deze dus rechtsgeldig is – kunt u de arbeidsovereenkomst in Loon definitief maken.
U gaat hiertoe weer naar het beginscherm, selecteert het concept en drukt op de knop Maak definitief.

Meer info per onderdeel arbeidsovereenkomst
In dit uitlegdocument leest u meer over de diverse onderdelen van de arbeidsovereenkomst in Loon. In alfabetische volgorde: https://www.loon.nl/Handleiding/ArbeidsovereenkomstABC.pdf