We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.9 Exporteren SEPA-betalingen

Exporteren stelt u in staat de netto loonbedragen van de geselecteerde werknemers via SEPA-betalingen naar uw telebank-programma te exporteren. Deze optie – via 'Overzichten'. ‘Loonoverzichten’ - kunt u gebruiken voor alle bekende telebank-systemen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzicht, Export SEPA-betalingen
Afbeelding: Overzicht, Export SEPA-betalingen

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.

SEPA is reeds jarenlang de verplichte opvolger van het Clieop-bestand. U kunt met Loon al sinds 2014 gebruikmaken van SEPA. Maar dan moeten wel de IBAN's (International Bank Account Numbers) van uw werknemers bekend zijn in Loon.

Loon salarissoftware Afbeelding: Betaallijst lonen naar telebanking

Afbeelding: Betaallijst lonen naar telebanking

Kenmerk SEPA-betaling regelt Loon zelf
SEPA schrijft tevens voor dat iedere betaling een kenmerkveld bevat. Dit kenmerk moet uniek en ondubbelzinnig zijn. Ook het kenmerk verschijnt:
- in het export-bestand van Loon
- en op het betalingsafschrift van de ontvanger (= uw werknemer).

U hebt geen omkijken naar het kenmerk, want Loon produceert zelf een uniek kenmerk, dat de volgende opbouw kent:
- 'Loon'
- Intern werknemer-ID (in ons voorbeeld niet zichtbaar)
- BSN
- Betaaldatum, die wordt vastgesteld op het berekenscherm
- Eventueel het kenmerk dat u bij de werknemer hebt ingevuld.

Resultaat: Omschrijving en kenmerk SEPA-betaling in Export-bestand Loon
Nu de omschrijving en het kenmerk bekend zijn, worden die getoond in het overzicht 'Export SEPA-betalingen'. In ons voorbeeld ziet dat er als volgt uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Export SEPA-betalingen

Afbeelding: Export SEPA-betalingen

Omwille van het overzicht wordt bij de omschrijving en het kenmerk de tekst afgekapt op 32 posities. Maar de ontvanger van de betaling krijgt – zoals we in het volgende hoofdstuk zullen lezen - op zijn of haar bankafschrift meer te zien.

Resultaat: Omschrijving en kenmerk op afschrift werknemer
Het omschrijvings- en het kenmerkveld bij de werknemer worden - na betaling van het salaris - op zijn of haar rekeningafschrift getoond.

Het omschrijvingsveld bij de bank kan maximaal 140 posities bevatten. Loon kapt dit automatisch voor u af, mocht u dat aantal overschrijden.

Het kenmerkveld bij de bank kan maximaal 35 posities bevatten. Loon kapt ook dit automatisch voor u af bij overschrijding.

Als u het SEPA-bestand hebt gemaakt kunt u deze uploaden naar uw bank. 

Meer info over SEPA in Loon: https://www.loon.nl/Handleiding/SEPA_omschrijving_en_kenmerk.pdf