We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.3 Export naar boekhoudpakketten

Loon ondersteunt koppeling naar een aantal boekhoudpakketten.Na 'Exporteer' komt u in het exporteer-scherm. De journaalpost (1 of 2) kan dan worden geëxporteerd:

Loon salarissoftware Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost

Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost

Als uw boekhoudpakket er niet bij staat, probeer dan via Excel te exporteren. Er zijn pakketten die ons Excel-bestanden ('CSV') kunnen importeren.

Voor een aantal pakketten maakt Loon een exportbestand aan. Vervolgens start u het boekhoudpakket op waarmee u het exportbestand kunt importeren. Dit geldt o.a. voor de volgende pakketten:

• iMuis (King)               • Davilex                • SnelStart                  • Twinfield
• King                           • Vakware              • Account View           • Unit4
• Exact                         • Osirius                 • Asperion                   • Cash
• osFinancials              • Reeleezee           • Microstar                  • e-Boekhouden.nl
•.Minipak                      • Minox                  • Yuki                                                     

Bij een aantal pakketten koppelt Loon rechtstreeks. Als u na de export vanuit Loon het boekhoudpakket opstart staan alle gegevens er al in. Dit geldt voor onder meer Account View en SnelStart.

Accountview
Om te kunnen exporteren heeft u bij accountview de 'com' module nodig. Bij de export naar Accountview ziet u eerst op dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Accountview
Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Accountview

De gebruikersnaam, het wachtwoord en de administratie zijn hetzelfde als die van Accountview. Hiermee logt u in via Loon in Accountview. U moet er voor zorgen dat het dagboek, en alle in het vorige scherm opgegeven journaalposten bestaan in Accountview. Anders zal de gehele export niet lukken. Als u op 'OK' drukt en de export is gelukt, dan staan alle gegevens reeds in Accountview:

Loon salarissoftware Afbeelding: Het dagboek in Accountview

Afbeelding: Het dagboek in Accountview

Koppelingen met boekhoudpakketten
Onderstaand per boekhoudpakket de koppeling naar verdere uitleg.

SnelStart:https://www.loon.nl/Handleiding/Snelstart_SQL.pdf

Exact:https://www.loon.nl/Handleiding/Export_journaalpost_naar_Exact.pdf

KING Online (voorheen iMUIS): https://www.loon.nl/handleiding/KING_en_Loon_Salarissoftware.pdf

Twinfield: https://www.loon.nl/handleiding/Export_naar_Twinfield.pdf

Yuki: https://www.loon.nl/handleiding/Export_journaalpost_Yuki.pdf