10: Overzichten

10.3 Export naar boekhoudpakketten

Loon ondersteunt koppeling naar een aantal boekhoudpakketten.Na 'Exporteer' komt u in het exporteer-scherm. De journaalpost (1 of 2) kan dan worden geëxporteerd:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Overzichten, Exporteer Journaalpost

Afbeelding: Overzichten, Exporteer Journaalpost

Als uw boekhoudpakket er niet bij staat, probeer dan via Excel te exporteren. Er zijn pakketten die ons Excel-bestanden ('CSV') kunnen importeren.

Voor een aantal pakketten maakt Loon een exportbestand aan. Vervolgens start u het boekhoudpakket op waarmee u het exportbestand kunt importeren. Dit geldt voor de volgende pakketten:

• iMuis (King)  • Davilex • SnelStart • Twinfield
• King                           • Vakware • Account View • Unit4
• Exact                         • Osirius • Asperion • Cash
• osFinancials              • Reeleezee • Microstar • Minipak
• Minox                   • Microstar

Bij een aantal pakketten koppelt Loon rechtstreeks. Als u na de export vanuit Loon het boekhoudpakket opstart staan alle gegevens er al in. Dit geldt voor onder meer Account View en SnelStart.

Accountview
Om te kunnen exporteren heeft u bij accountview de 'com' module nodig. Bij de export naar Accountview ziet u eerst op dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Exporteer journaalpost naar
Accountview
Afbeelding: Exporteer journaalpost naar Accountview

De gebruikersnaam, het wachtwoord en de administratie zijn hetzelfde als die van Accountview. Hiermee logt u in via Loon in Accountview. U moet er voor zorgen dat het dagboek, en alle in het vorige scherm opgegeven journaalposten bestaan in Accountview. Anders zal de gehele export niet lukken. Als u op 'OK' drukt en de export is gelukt, dan staan alle gegevens reeds in Accountview:

Loon salarissoftware Afbeelding: Het dagboek in Accountview

Afbeelding: Het dagboek in Accountview

SnelStart
De journaalposten kunnen ook rechtstreeks vanuit Loon worden geëxporteerd naar SnelStart. Dit betekent dat Loon 'onderwater' SnelStart opstart. Alle gegevens worden automatisch in de database van SnelStart gezet. Als u daarna SnelStart opent, staan alle gegevens van de Loon-journaalpost erin. U hoeft daar dus zelf verder niets aan te doen. Maar u moet wel eerst en eenmalig de juiste gegevens instellen voor een correcte export.

U leest er meer over in deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Snelstart_SQL.pdf

Exact
De journaalposten kunnen ook vanuit Loon worden geëxporteerd naar Exact

Bij de export naar Exact in Loon ziet u twee tabbladen:
1) Een tabblad waarmee u kunt exporteren naar een Bestand
2) En een tabblad waarmee u rechtstreeks exporteert naar Exact Online.

U leest er meer over in deze uitleg: https://www.loon.nl/Handleiding/Export_journaalpost_naar_Exact.pdf