We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

13: Instellingen en voorkeuren

13.7 Werkgever. Verzuim/verlof

Loon salarissoftware
Afbeelding: Werkgeversinstellingen, Verzuim/verlof

In dit tabblad kunt u aangeven welke verzuimdagen en verlof standaard op de loonstrook moeten worden afgedrukt.

Verzuim / verlof op loonstroken
De blanco loonstroken laten alleen het saldo zien. Als de beginstand van de vakantie-uren bijv. 200 is, en de werknemer heeft er 50 opgenomen (saldo derhalve 150), dan toont de blanco loonstrook 'Vakantie 150 u'. Let op: Voor het tonen van het saldo op de blanco loonstroken moet u bij 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', 'Loonstrook voor scherm' wel de optie 'Met cumulatieven...' hebben gekozen.

Bij de blanco loonstroken zal tevens worden vermeld hoeveel verzuim/verlof er van een hier geselecteerde soort die periode heeft plaatsgevonden. Bijv. 'Vakantie in deze periode: 30 u. Op de voorbedrukte loonstroken zal bovendien het 'aangevinkte' verzuim/verlof worden weergegeven met 'Totaal', 'Opname' en resulterend 'Saldo'.

Verzuim / verlof in uren, niet in dagen
U kunt het verzuim of verlof al sinds 2013 niet meer in dagen laten afdrukken. Zie hoofdstuk 7.4.