We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

6: Werkgevers

6.7 Extra gegevens

U kunt in Loon zelf extra datavelden maken en een standaardwaarde meegeven. U bent volledig vrij in uw keuze van de extra gegevens.

Werkgever
U legt de basis voor de extra gegevens bij de werkgever:
Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever, Extra gegevensAfbeelding: Werkgever, Extra gegevens

De datavelden en standaardwaarden die u hier bij de werkgever aanmaakt, ziet u terug bij de werknemers op het tabblad 'Extra gegevens'. Maar die kunt u daar overschrijven als u dat wilt.

Voorbeelden extra velden:
- Bij grote bedrijven: gebouwen waarin werknemers zich bevinden
- Vakbondslidmaatschap ja of nee
- Uitzonderingen in de premies ja of nee
- Sinds wanneer uitzonderingen in de premies. Enzovoort. Wat u maar wilt!

Crux: extra gegevens in eigen werknemerslijsten
De crux van de extra gegevens is dat u ze kunt opnemen in uw eigen werknemerslijsten. Vanuit die werknemerslijsten kunt u de data printen, en als pdf of tekstbestand opslaan. Maar u kunt uw extra gegevens ook exporteren als CSV-bestand (Excel).

Zie hoofdstuk 10.8 voor meer informatie over eigen werknemerslijsten.

Loon salarissoftware
Afbeelding: Eigen werknemerslijsten, Extra gegevens

Stappenplan
Hoe voert u de extra gegevens en standaardwaarden in?
1) Ga naar de werkgever en kies voor het tabblad 'Extra gegevens'.
2) Klik op 'Voeg toe'.
3) Klik op <Naam> en pas die aan naar uw eigen wens.
4) Klik op 'Soort' en maak uw keuze via het naar beneden wijzende pijltje. Gaat het om een 
    tekstveld kies dan voor 'Tekst'. Gaat het om een datum kies dan voor 'Datum'. Et cetera.
5) Vul bij 'Standaardwaarde' de standaardwaarde in.
6) Ga naar de werknemer, en kies voor het tabblad 'Extra gegevens'.
7) U ziet daar de namen van de extra gegevens staan en hun standaardwaarden, zoals u die hebt ingevuld bij de werkgever.
8) U kunt een standaardwaarde overschrijven door in het veldje te klikken en de afwijkende waarde van de werknemer in te geven.
9) De extra gegevens kunt u nu opnemen in uw eigen werknemerslijsten. Via Overzichten, Eigen werknemerslijsten, Voeg toe.


Werknemer

Loon salarissoftware    
Afbeelding: Werknemer, Extra gegevens


U ziet bij de werknemers de namen van de extra gegevens staan en hun standaardwaarden, zoals u die hebt ingevuld bij de werkgever. U kunt een standaardwaarde overschrijven door in het veldje te klikken en de afwijkende waarde van de werknemer in te geven. In het bovenstaande voorbeeld wordt de startdatum van de uitzondering in de premies gewijzigd.