7: Werknemers

7.0 Inleiding hoofdstuk 7

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de werknemersgegevens. De volgende onderwerpen worden behandeld:

7.1 Vakantiegeld
7.2 De opties 'Stagiair' en 'Scholierenregeling'
7.3 Rekeningnummers
7.4 Verzuim en verlof
7.4.1 Verzuim en verlof vastleggen via Agenda
        7.4.2 Saldomutaties: verzuim verlof zonder nadere data
        7.4.3 Standaardomschrijving wijzigen
        7.4.4 Meer informatie over de Agenda
        7.4.5 Automatische verlofopbouw
7.5 Subsidies. Vermindering onderwijs afgeschaft!
7.6 'Collectieve veranderingen'. Voorbeeld: cao-loonstijging
7.7 Nieuw dienstverband
7.8 Reserveringen

Als u vanuit 'Loon Vandaag' klikt op 'Werknemers' (linksonderin), daar een werknemer selecteert en klikt op 'Wijzig', dan kunt u de werknemergegevens in detail gaan bekijken en aanpassen.