We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

7: Werknemers

7.1 Vakantiegeld

We beginnen met het vakantiegeld. Het overzicht 'Vakantiegeld' vindt u op tabblad 3 bij de 'Reserveringen', en bestaat voor de werknemersgegevens uit vier velden:

1) Beginstand werknemer
2) Saldo werknemer
3) Beginstand werkgever
4) Saldo werkgever (via 'Overzicht')Loon salarissoftware Afbeelding: Werknemersgegevens, Loongegevens (Vakantiegeld)

Afbeelding: Werknemersgegevens, Loongegevens (Vakantiegeld)

In dit tabblad ziet u alleen de velden met verschillende vakantiegeldbedragen. De daadwerkelijke berekening van het vakantiegeld wordt behandeld in Hoofdstuk 8.2 ' 'Incidentele beloning', 'Vakantiegeld'.

Beginstand werknemer (= opgebouwd in vorig loonjaar)
De in het vorig loonjaar opgebouwde vakantiereservering wordt automatisch bijgehouden door Loon. Of u hebt dit bedrag zelf bij de wizard ingevoerd (hoofdstuk 4.2).

U kunt ook zelf het bedrag 'Beginstand werknemer' aanpassen. Dit zal het geval zijn als u van een ander loonpakket over bent gestapt naar Loon, of voor het eerst zelf gaat verlonen. Zie ook daartoe hoofdstuk 4.2 van de nieuwe werknemers-wizard.

Saldo werknemer
Hier geeft Loon aan wat de huidige stand bij deze werknemer is. Dat wil zeggen: opgebouwd in huidig loonjaar plus vorig loonjaar, minus uitbetaald in het huidige loonjaar.

Loon houdt het 'Saldo werknemer' automatisch bij. U kunt de gegevens in dit veld niet zelf aanpassen.

Beginstand werkgever (Uitbetaald / vrijval in huidig loonjaar)
De in het vorig loonjaar opgebouwde vakantiereservering aandeel werkgever wordt automatisch bijgehouden door Loon. Of u hebt dit bedrag zelf bij de wizard ingevoerd (hoofdstuk 4.2).

U kunt ook zelf het bedrag 'Beginstand werkgever' aanpassen. Dit zal het geval zijn als u van een ander loonpakket over bent gestapt naar Loon, of voor het eerst zelf gaat verlonen. Zie ook daartoe hoofdstuk 4.2 van de nieuwe werknemers-wizard.

De reserveringsbedragen van de werkgever zullen vanzelfsprekend hoger zijn dan de bedragen bij de werknemer. De werkgever betaalt / reserveert immers 8% over het brutoloon-bedrag van de werknemer plús de diverse sociale premies.

Saldo werkgever
Via de optie 'Overzicht' (rechts onderin) geeft Loon aan wat de huidige stand bij deze werknemer is, aandeel werkgever. Dat wil zeggen: opgebouwd in huidig loonjaar plus vorig loonjaar, minus uitbetaald in het huidige loonjaar.

Loon houdt het 'Saldo werkgever' automatisch bij. U kunt de gegevens in dit veld niet zelf aanpassen.

De reserveringsbedragen van de werkgever zullen vanzelfsprekend hoger zijn dan de bedragen bij de werknemer. De werkgever betaalt / reserveert immers 8% over het brutoloon-bedrag van de werknemer plús de diverse sociale premies.

'Vrijval' werkgever
'Vrijval' (niet vermeld in het scherm 'Reserveringen') staat voor de vakantiegeldreservering die voor het huidige jaar is vrijgevallen ('uitbetaald'). Bij de periodieke reservering werkgever wordt 8% van het brutoloon plus de sociale premies gereserveerd, rekeninghoudend met de wettelijk voorgeschreven cumulatieven, maxima en eventuele franchises.

De kosten werkgever zijn bij de reserveringen altijd precies correct. Dat was jaren technisch niet mogelijk, maar sinds we de gesplitste berekeningen juist uitvoeren, konden we gelijk doorstomen naar exacte reserveringen. De reserveringen zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Er wordt bij iedere verloning namelijk gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er 'nu' wordt uitbetaald. Die daadwerkelijke kosten vallen vrij bij de uitbetaling. Meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Reserveringen_kosten_werkgever.pdf

Geen vakantiegeldreservering voor een werknemer?
Is er voor een werknemer geen vakantiegeldreservering van toepassing? Dan kunt u de vakantiegeldreservering bij de werknemer op 0 (nul) zetten. Dubbelklikt u op de betreffende werknemer, tabblad 2 'Loon', 'Uitzonderingen', 'Wijzig premies'. Zet daar het '% Vakantiegeld werknemer' op nul.

Details vakantiegeld
Er is een handig hulpmiddel bij het gedetailleerd bekijken van de diverse velden van het vakantiegeld. Kies direct vanuit 'Loon Vandaag' voor 'Vakantiegeld / Reserveringen'. Als u op 'Maak overzicht' drukt en de gewenste periode instelt, verschijnt het overzicht Vakantiegeld voor de werknemer en diens werkgever in beeld.