We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

6: Werkgevers

6.1 Het wijzigen van het standaard aantal loonuren per dag

Bij het opzetten van de loonadministratie zagen we al dat u met tabblad 2 'Premies' de premiepercentages (indien nodig) kunt wijzigen.

U kunt bij 'Wijzig premies' ook het standaard aantal loonuren per dag aanpassen. Bij het berekenen van de salarissen gaat Loon uit van een standaard aantal cao-loonuren per dag binnen de betreffende risicogroep.

Sommige werkgevers wijken af van hetgeen in de risicogroep gebruikelijk is. Wordt bij de betreffende werkgever bijv. 7,6 uur per dag gewerkt, en niet 8 - zoals standaard aangegeven - dan dient u via 'Wijzig premies' de 8 uur in 7,6 uur te veranderen.

Klik vanuit 'Loon Vandaag' eerst op de onderstreepte (= gehyperlinkte) 'blauwe naam' van de werkgever, in dit geval 'Active BV':

Loon salarissoftware
Afbeelding: 'Loon Vandaag', Startscherm

U bevindt zich nu in de tabbladen met de vaste werkgevergegevens. Klik op 'Premies', en 'Wijzig premies'. Daar kunt u het aantal 'Voltijduren per dag werkgever' aanpassen. In ons voorbeeld naar 7,6:

Loon salarissoftware Afbeelding: Wijzig premies
Afbeelding: Wijzig premies

Deze wijziging heeft geen invloed op de berekeningen van de landelijk verplichte standaardpremies.

Voor de berekening van het minimumloon, dat op de loonstrook getoond wordt in de kolom werknemersgegevens, kijkt Loon naar de standaard loonuren per dag.

Invloed op risicogroep-eigen afspraken
Een wijziging van de uren per dag kan echter wel invloed hebben op de risicogroep-eigen afspraken als een pensioenpremie. Die zijn namelijk vaak gebaseerd op het aantal loonuren. Als u het aantal uren per dag wijzigt, zult u op de loonstrook altijd het aantal loonuren zien veranderen.

Bij 21,67 loondagen in een maand zal het aantal loonuren bij 8 uren per dag totaal 173,33 bedragen. Bij 7,5 loonuren per dag bedraagt het aantal loonuren 162,50.