We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

6: Werkgevers

6.0 Inleiding hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de werkgevergegevens.

Voor het invoeren van de standaardgegevens voor een werkgever verwijzen we u naar Hoofdstuk 3: 'Wizard nieuwe werkgever'.

In dit hoofdstuk 6 worden de volgende onderwerpen nader behandeld:

6.1 Het wijzigen van het aantal loonuren per dag
6.2 Het maken van afdelingen en groepen
6.3 Logboek werkgever
6.4 (Bestel)Auto van de zaak
6.5 Leasefiets van de zaak
6.6 Dossier
6.7 Extra gegevens