10: Overzichten

10.0 Inleiding hoofdstuk 10

Dit is een volledig nieuw hoofdstuk. Eerder in deze handleiding is nog geen nadere aandacht besteed aan de optie 'Overzichten'. Via linksonderin 'Overzichten' kunt u overzichten kiezen. Daarna kunt u de overzichten draaien, bekijken en afdrukken.

De overzichten zijn in zeven groepen verdeeld:
'Boekhouding/Sepa', 'Loonoverzichten', 'Werknemersoverzichten', 'Formulieren' en 'Eigen werknemerslijsten'. Bij de jaarwerkversie kunt u ook zesde optie 'Jaaropgaven' benaderen.

Loon salarissoftware
Afbeelding: Overzichten

Binnen de groepen hebt u weer verdere keuzemogelijkheden. Bij 'Boekhouding' bijvoorbeeld 'Journaals'. Klik op het gewenste overzicht. Klik voor de volgende stap op de knop 'OK'.

NB De 'Loon- en pensioenaangiften' staan als een apart menu-item, linksonderin Loon.

Voor deze handleiding bekijken we in dit 10e hoofdstuk een aantal overzichten:

10.1 Aangiften loonheffingen
10.2 Journaalpost en journaalpost voor export
10.3 Betaallijst lonen
10.4 Loonstroken afdrukken
10.5 Periodieke opgaven pensioenverzekeraars, bijv. LPG APG
10.6 Werknemersoverzichten
10.7 Exporteren naar telebanking
10.8 Eigen werknemerslijsten
10.9 Exporteren SEPA-betalingen
10.10 Arbeidscontracten

Alle overzichten met opmaak
Vrijwel alle overzichten en de loonstrook in Loon zijn voorzien van opmaak, en u kunt ze naar uw eigen smaak aanpassen.

Functie icoontjes
Bij ieder overzicht kunt u bovenin kiezen uit meerdere opties (icoontjes):

Loon salarissoftware Vergroten en verkleinen

• Als het overzicht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u met behulp van de pijlen (links bovenin) door de bladzijden heen bladeren.
• Voor direct afdrukken, kiest u voor het printer-icoon.
• Als u het overzicht als pdf wilt opslaan, kies dan voor het bekende Adobe pdf-icoon.
• Met het tekst-icoon slaat u het overzicht op als een kladblok bestand (txt). Let op: daarmee verdwijnt de opmaak van het overzicht.
• U kunt het bestand ook direct mailen via het envelop-icoon.
• Tot slot kunt u het bestand ook extern openen via de 'gebogen groene pijl naar rechts'. Dan wordt het overzicht als HTML in uw browser geopend.

Vergroten en verkleinen
Loon salarissoftware Loon Aangifte-Service


Met het plusje en minnetje (rechtsboven) kunt u het overzicht groter of juist kleiner laten weergeven. Met de pijlen rechtsbovenin stuurt u de weergave van het overzicht: verticaal volledig weergeven, horizontaal volledig weergeven, en vergroten naar maximale weergave.