We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

10: Overzichten

10.1 Aangiften loonheffingen


Aangifte loonheffingen
via de Loon Aangifte-Service (LAS)

Loon Aangifte-Service
De Belastingdienst wil dat u uw aangiften loonheffingen digitaal en beveiligd verstuurt. Dat kunt u gratis en heel eenvoudig realiseren met een uniek product van Loon Salarissoftware: Loon Aangifte Service (LAS).

LAS betekent Aangifte loonheffingen:

• Zonder pincode

• Met beveiliging

• Zonder postbus•

• Met 100% betrouwbaarheid

• Zonder wachttijd

• Met gemak

• Zonder kosten

Waarom LAS?
In de praktijk blijkt de voorbereiding op de digitale aangifte vaak flink tegen te vallen. Veel van onze gebruikers lopen op tegen onwillige certificaten, vage brieven van instanties, te fanatieke firewalls, et cetera. Daarom is Loon Salarissoftware na gaan denken over een alternatieve methode om uw aangifte te doen. Uiteraard volgens de 'Loon Salarissoftware-filosofie', dus zo simpel en duidelijk mogelijk. Het resultaat: LAS.

Meer informatie over LAS vindt u in deze video: https://player.vimeo.com/video/103425751


Aanmelden voor LAS
U moet zich via 'Postbus', 'Aanmelden voor Loon Aangifte-Service' aanmelden voor LAS. U belandt dan in een zeer eenvoudige wizard. Na deze wizard hebt u zich aangemeld en kunt u de Aangifte loonheffingen doen.

Digitale Aangifte loonheffingen, dus via het internet
Ieder bedrijf met personeel is dus verplicht de ingehouden loonheffing en werknemers-premies digitaal (via het internet) af te dragen aan de fiscus. Deze aangifte kan per maand of per vierweken plaatsvinden. Per kwartaal is niet meer mogelijk.

Aangifte loonheffingen via het Loon-pakket
'Loon Vandaag' zal u als taak o.a. de volgende Aangifte loonheffingen tonen. U kunt dus heel eenvoudig vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Loonaangifte [eerstvolgende periode] indienen' markeren. Klik daarna op 'Start taak', en het volgende scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen
Afbeelding: Aangifte loonheffingen


Detailniveau

Wilt u alleen het bedrag en betalingskenmerk zien, of juist alle details, of een 'middenweg'? U kunt dat zelf bepalen door bij de optie 'Detailniveau overzicht' het gewenste detailniveau te kiezen.

Voor de goede orde: uw keuze heeft geen enkele invloed op het bestand aangifte loonheffingen, dat naar de fiscus wordt gestuurd. Het aangiftebestand is een zogeheten XML-bestand, dat ongewijzigd blijft, wat u hier ook voor detailniveau kiest.

Controle door Loon
Loon controleert nu of er fouten of ontbrekende gegevens zijn. Zo ja, dan meldt Loon u dat. Herstel de fouten, anders kunt u geen aangifte doen.

Na 'OK' verschijnt het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Overzicht ter controle door ú

Dit is nog niet de digitale aangifte zelf. Dit overzicht is gemaakt zodat ook u kunt controleren of de gegevens in de Aangifte loonheffingen juist zijn. U ziet de zogeheten collectieve gegevens staan (werkgever en totalen) en de nominatieve gegevens (per werknemer). De omschrijvingen zijn zoals die door de fiscus worden gehanteerd. De bijbehorende bedragen ziet u eveneens staan.

Te betalen bedrag: hoe en wanneer?
Op de 1e pagina van het overzicht ziet u het 'Totaal te betalen' bedrag staan. Dat bedrag maakt u over aan de fiscus. Loon helpt u daarbij met deze tekst: "Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 28-02-2024 bijgeschreven te zijn op IBAN NL86 INGB 0002445588 ten name van Belastingdienst te Apeldoorn onder vermelding van betalingskenmerk 1131 4590 7690 1010." (in ons voorbeeld).

Als de gegevens juist zijn, klikt u op 'OK' en belandt u in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Altijd insturen naar de Belastingdienst
Als u in het overzicht geen fouten hebt aangetroffen, kunt de Aangifte loonheffingen nú versturen. Want als er toch een aanvulling of correctie moet komen dan kunt u gewoon een nieuwe aangifte insturen (tot het einde van de aangiftetermijn), of een correctie in de volgende aangifte (na de aangiftetermijn):

Loon salarissoftware Afbeelding: Stuur altijd een aangifte in
Afbeelding: Stuur altijd een aangifte in

Met 'Verstuur' zendt u de Aangifte loonheffingen via het internet naar de Belastingdienst.

Aangifte nog niet voltooid!
Na het versturen van de Aangifte loonheffingen volgt de melding dat de aangifte is verstuurd, maar nog niet voltooid. Er moet namelijk nog twee zogeheten responsberichten van de Belastingdienst volgen.

Twee responsberichten
Het gaat om twee responsberichten. Het eerste responsbericht is wat de fiscus de 'transport-bevestiging' noemt. Dat wil zeggen dat het bericht is ontvangen, maar er nog een fout in zou kunnen zitten. Dit 'transport-bevestiging'-bericht ontvangt u snel na de inzending. Vaak is dat een kwestie van hooguit een uur.

Het tweede responsbericht is de melding dat uw aangifte 'verwerkbaar is'. Deze melding laat soms iets langer op zich wachten.

Loon salarissoftware Afbeelding: Te behandelen Aangiften

Eén en ander kunt u zien via 'Loon- en pensioenaangifte' (linksonderin), 'Te behandelen aangiften':

Loon salarissoftware Afbeelding: Te behandelen Aangiften

Loon salarissoftware Afbeelding: Te behandelen AangiftenAfbeelding: Te behandelen Aangiften

Controleer postbus
Loon salarissoftware

De twee reponsberichten haalt Loon automatisch voor u naar binnen via de knop 'Controleer postbus', die u rechtsonderin Loon vandaag ziet staan:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loon vandaag, Controleer postbus
Afbeelding: Loon vandaag, Controleer postbus

Melding: geen te behandelen aangiften meer
Zodra de twee responsberichten binnen zijn voor de verstuurde aangifte, krijgt u de melding dat er geen te behandelen aangiften meer zijn. De digitale Aangifte loonheffingen is nu voltooid.

Let op: Dit wil niet per se zeggen dat de aangifte 100% in orde is. Na de twee respons-berichten zou het in theorie kunnen zijn dat er toch nog fouten worden 'ontdekt' in de aangifte, hoewel die kans uiterst klein is.

Eerst akkoord cliënt? (voor administratiekantoren)
Voor administratiekantoren is het mogelijk eerst een kopie van het overzicht ter controle en akkoord naar de werkgever (de cliënt) te sturen. Vult u vóórdat u de Aangifte loonheffingen doet het e-mailadres van uw klant in. Hierbij kunt u kiezen hoe gedetailleerd u de Aangifte loonheffingen wilt versturen naar uw cliënt via de optie 'Detailniveau'. Als u wilt, kunt u het overzicht als PDF toesturen.

Loon salarissoftware fbeelding: Aangifte loonheffingen, kopie Werkgever
Afbeelding: Aangifte loonheffingen, kopie Werkgever

Na 'Verstuur' verschijnt dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Zend aangifte per e-mail aan de werkgever
Afbeelding: Zend aangifte per e-mail aan de werkgever

Met 'OK' verstuurt u de kopie van het overzicht Aangifte loonheffingen ter controle naar de werkgever. U verstuurt dus een kopie van het overzicht met het detailniveau dat u hebt aangegeven. U verstuurt uiteraard niet de digitale Aangifte loonheffingen zelf, want dat is een 'onleesbaar' XML-bestand.

Tip: gebruik Mijn.loondossier.nl
Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de website mijn.loondossier.nl. U kunt alle overzichten, dus ook de loonaangifte, vanuit Loon op mijn.loondossier.nl plaatsen. Uw cliënt (de werkgever) kan de bestanden die u als administratiekantoor heeft geüpload naar mijn.loondossier.nl vervolgens via het web oproepen en checken. Uiteraard de loonstroken en de journaalposten, maar ook de aangiften loonheffingen. Als de werkgever de aangifte goedkeurt, dan kunt u die naar de fiscus sturen. Een heel handige optie dus!

U leest (veel) meer over mijn.loondossier.nl in dit pdf-document: https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier.pdf

Uiterste aangifte- en betaaldata Aangifte loonheffingen
Via het hoofdscherm van Loon, en dan 'Extra' , 'Uiterste aangifte- en betaaldata' ziet u de aangiftedata en betaaldata voor de Aangifte loonheffingen staan in het jaar 2024. Zowel voor de maandaangiften als de vierwekenaangiften. Vooral voor de vierwekenlijkse aangiften is dit een handig overzichtje.

Let op: De uiterste aangiftedata en betaaldata lopen niet altijd synchroon.

Loon salarissoftware Afbeelding: Uiterste aangifte- en betaaldata
Afbeelding: Uiterste aangifte- en betaaldata

Correcties aangiften loonheffingen
Loon zal bij uw Aangifte loonheffingen automatisch voor u uitrekenen wat u in een aangifte moet afdragen, inclusief de eventuele correcties.

Stel, de volgende aangifte is van mei. Loon zal dan de actuele salarisbedragen van de maanden januari, februari, maart en april vergelijken met wat er 'indertijd' is aangegeven voor die maanden. Als er een verschil is, dan wordt dat automatisch meegenomen in de aangifte van mei. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.
Welke wijzigingen leiden tot een correctie-aangifte?
Loon maakt geen correctie-aangifte voor elke minieme verandering. Zo zal bijvoorbeeld een wijziging in een huisnummer niet tot een correctie-aangifte leiden. Dat zou immers een stortvloed aan correctie-aangiften betekenen, zeker als u veel werknemers verloont. Een wijziging in het huisnummer wordt uiteraard wel gewoon meegenomen in de volgende (reguliere) Aangifte loonheffingen.

Wat wél tot een correctie-aangifte leidt, zijn wijzigingen in de loonberekening. Voorbeelden:
- premiebedragen
- loonheffingsbedragen
- bedragen auto van de zaak
Maar ook:
- gewijzigd Burgerservicenummer
- intrekking werknemer (onterecht meegegaan in de aangifte)
- alsnog toevoeging werknemer (onterecht niet meegegaan in de aangifte).

Waar zie ik de details van de (correctie)-aangifte?
U kunt op twee meerdere plaatsen de details van de (correctie)-aangifte bekijken.

1) In de Aangifte loonheffingen zelf ziet u onderaan samengevat wat deze correctie-aangifte inhoudt.

2) Een veel gedetailleerder overzicht van de correctie vindt u via 'Aangiften loonheffingen' (linksboven in Loon). U kunt daar op de plusjes ('+') klikken om de aangiften steeds meer in detail bekijken:

Loon salarissoftware Journaalpost
Afbeelding: Aangiften loonheffingen, Details