We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

8: Berekenen vervolg

8.10 Toeslagen per uur: opslagen en onregelmatigheidstoeslagen (ORT)

Opslag. In het kort
? Opslagen zijn toeslagen voor onregelmatige uren, dus voor uren in plaats van de reguliere uren. Overwerkuren zijn uren bovenop de reguliere uren (extra uren).
? 'Opslag' is een directe keuze bij 'Looncomponenten'. U kunt een onbeperkt aantal Opslagen zelf aanmaken via 'Maak nieuw type Opslag'.
? U kunt uw Opslagen ook als favoriet kenmerken. Die staan dan bovenin de lijst bij het verlonen.

Verschil tussen opslag en overwerk
U kunt in Loon opslagen per uur laten verlonen. Een opslag per uur kan voorkomen als u bijv. een onregelmatigheidstoeslag wilt betalen of een ploegentoeslag bovenop het reguliere uurloon.

Een opslag per uur (onregelmatigheidstoeslag) is iets anders dan overwerk. Overwerkuren zijn uren die een werknemer werkt bovenop zijn of haar normale uren. Dat is iets wezenlijk anders dan een onregelmatigheidstoeslag omdat de werknemer bijvoorbeeld een keer op zaterdag heeft gewerkt in plaats van op zijn reguliere vrijdag.

Overwerk wordt bovendien belast via de tabel Bijzondere beloning. Een opslag komt 'gewoon' als bruto bovenop het loon. Een opslag (onregelmatigheidstoeslag) wordt opgeteld bij het brutoloon en wordt dus ook op de gebruikelijke wijze - via de standaard witte tijdvaktabellen - belast.

Voorbeeld 'Opslag per uur' in Loon
Een werknemer begint op verzoek van zijn baas een week lang elke werkdag om zeven uur 's morgens in plaats van om negen uur om de post van een koerier in ontvangst te nemen. Hij stopt om half vier 's middags met werken.

Die werknemer werkt dan voor die week het standaard aantal uren (8) per dag dat in zijn bedrijf geldt, maar wel twee uren die vallen buiten de normale uren. Hij ontvangt daarom een opslag (onregelmatigheidstoeslag) van bijvoorbeeld 50 procent.

Het betreft hier géén overwerk omdat de werknemer niet méér werkt dan zijn reguliere aantal zoals overeengekomen in zijn arbeidsovereenkomst (40 per week).

Bij de 'looncomponenten' ziet u reeds standaard de optie 'Opslag' staan. Als u er op klikt ziet u 'de allereerste keer' de optie 'Maak nieuw type Opslag' verschijnen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Opslag', 'Maak nieuw type Opslag'
Afbeelding: 'Opslag', 'Maak nieuw type Opslag'

Klik erop. Vervolgens belandt u in het scherm om een nieuw type Opslag in te voeren. Klik daarbij onderin op 'Voeg type toe'. Wij kiezen daarna voor een ORT (onregelmatigheids-toeslag) van 20%. We geven dat aan bij de 'Omschrijving', en vullen als percentage '20' in:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Opslag', 'Maak nieuw type Opslag' Afbeelding: 'Opslag', 'Maak nieuw type Opslag'Deze (voor ons) eerste ORT verschijnt nu in de lijst:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Looncomponenten', ORT van 20% toegevoegd
Afbeelding: 'Looncomponenten', ORT van 20% toegevoegd

We kunnen nu het aantal uren ORT (opslag) ingeven. In ons voorbeeld 10 uren, standaarduurloon € 11,54, opslag 20% = € 23,08 bruto ORT:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'ORT', ingeven aantal uren Afbeelding: 'ORT', ingeven aantal uren

In de verloning ziet dat er vervolgens zo uit voor onze ORT:

Loon salarissoftware Afbeelding: Onregelmatigheidstoeslag in de verloning Afbeelding: Onregelmatigheidstoeslag in de verloning

Zoals gezegd: de opslag komt 'gewoon' als bruto bovenop het loon, en wordt dus 'meegenomen' in de normale loonberekening. Belast via de standaard witte loonheffingstabellen.

Opslag als 'Favoriet' toevoegen
U kunt bij het 'Verlonen' ook uw eigen zogeheten 'Favorieten' aanmaken, o.a. voor vaak gebruikte opslagen. Die hebt u dan voortaan direct in beeld.

Kies bij de loonberekening eenvoudigweg de door u gewenste Opslag, en klik dan op de rechtermuisknop. In ons voorbeeld de Opslag, Onregelmatigheidstoeslag 20%. Geef aan dat u de ORT van 20% wilt toevoegen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Die Favoriet krijgt vervolgens een 'oranje ster' en belandt bij deze werkgever vanzelf in de keuzelijst:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Toegevoegd aan favorieten Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Toegevoegd aan favorieten

Voortaan staat deze Favoriet helemaal bovenaan in de lijst, dus makkelijk zichtbaar, en direct te kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor andere Favorieten die u eventueel aanmaakt.

Direct bij aanmaak de Opslag als 'Favoriet' aanwijzen?
Als u bij het aanmaken van de Opslag (ORT) reeds weet dat u die vaak gaat gebruiken, dan kunt u dat onderin het scherm 'Nieuw type looncomponent Opslag' al aangeven. Dat doet u via de optie 'Toon als favoriet bij verloningen':

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent Opslag, direct toevoegen aan favorieten
Afbeelding: Toevoegen looncomponent Opslag, direct toevoegen aan favorieten

Uiteraard kunt u zoveel Opslagen (ORT's) aanmaken als u wilt, en die eventueel ook als favoriet benoemen. Dan ziet uw favorietenlijstje er bij de loonberekening bijvoorbeeld zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Lijstje met favoriete Opslagen Afbeelding: Lijstje met favoriete Opslagen