We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

14: Diversen

14.1 Minimumuurlonen

Minimumuurloon per 2024 in het kort
· Vanaf 1 januari 2024 zijn er minimumuurlonen. Die bestonden eerder nog niet en dat kon tot ongelijkheid leiden.
· Voor oproepkrachten, weekloners, vierwekenloners, en voor werknemers met een contract op basis van een ‘jaarurennorm’ geldt dat de minimumloontoets kan worden toegepast: verloonde uren x uurloon.
· De uitzondering op die regel zijn maandloners met een minimumloonafspraak die voltijd werken of regelmatig deeltijd. Voor hen wordt het minimumuurloon met een factor 1,0077 verhoogd  (262 : 260).

Overzicht minimumuurloon 2024, per leeftijd
Dit zijn de bedragen van het minimumloon per 1 januari 2024:

Loon salarissoftware
Afbeelding: Minimumlonen per uur, 1e helft 2024


Hoe zit het met de loondagen in 2024?
Zijn dat er nu 260, 261 of 262? Vanaf het jaar 2011 hanteert de fiscus altijd 260 loondagen per jaar. Dat is besloten in de zogeheten Harmonisatiewet (december 2010). In Loon wordt daarom vanaf 2011 altijd met 260 loondagen gewerkt. En dit leidt door de jaren heen tot een gelijkmatig loon voor de werknemer.

Er is door Loon Salarissoftware besloten deze systematiek te blijven hanteren in Loon 2024. Hierdoor is er continuïteit en stabiliteit voor werkgever en werknemer, zij weten waar ze aan toe zijn. Ook zijn er dan geen problemen met aanlevering aan o.a. pensioenfondsen.

Dit betekent dat Loon u bij de import van 2023 naar 2024 niet vraagt of het uurloon automatisch aangepast moet worden.

U zult met de meeste van uw werknemers een vast aantal werkuren per week en hiervoor een maandbetaling hebben afgesproken. Dat wisselt ook niet als een nieuw jaar meer of minder loondagen kent.

Het jaar 2024 kent feitelijk 262 werkdagen. Dat houdt in dat een werknemer dit jaar iedere maand ietsje meer moet werken voor hetzelfde maandloon.

Uitzondering: maandlonen voltijders / regelmatige deeltijders. Hoger uurloon
Echter, voor het terugrekenen naar het minimumperiodeloon voor voltijders, en regelmatige deeltijders die per maand worden uitbetaald, is in de wet opgenomen dat er gekeken moet worden naar het feitelijk aantal werkbare dagen. In het jaar 2024 zijn er feitelijk 262 werkdagen (loondagen), en niet 260. Dit houdt in concreto in dat de wettelijk minimum-uurlonen met de factor 1,0077 moeten worden verhoogd (262 : 260), ter compensatie van de twee dagen verschil.

Voor parttimers is de formele uitwerking, dat er zelfs naar het werkschema gekeken moet worden. Als deze uitwerking strikt gevolgd zou worden, heeft een werknemer die op maandag en dinsdag werkt een ander loon dan een werknemer die op woensdag en donderdag werkt. Dit is volgens ons niet uit te leggen aan de werknemer.

Loon bepaalt het minimumloon per periode dan ook voor deze parttimers met een gemiddelde op basis van 262 dagen, ongeacht op welke dagen de werknemer werkt. Met deze insteek wordt het doel van de wet bereikt, namelijk een gelijkwaardige beloning van gelijkwaardige situaties.

Meer informatie minimumuurlonen
In deze uitleg leest u meer over de minimumuurlonen: https://www.loon.nl/handleiding/Minimumuurlonen.pdf