14: Diversen

14.1 Bruto minimumlonen

Als u vanuit 'Loon Vandaag' kiest voor 'Extra' (in de menu-balk helemaal bovenin), en dan voor 'Minimumlonen', ziet u het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Minimumlonen
Afbeelding: Minimumlonen

In dit scherm ziet u de bruto minimumlonen per gekozen tijdvak en loontype (week, maand, etc.). De bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld. Let op: Dit zijn de wettelijk vastgestelde minimumlonen. De binnen een specifieke cao eventueel afgesproken hogere minimumlonen staan niet op Loon.

Met 'Tijdvak' kunt u het tijdvak selecteren waarvan u de bruto minimumlonen wilt zien. Vaak wijzigen de wettelijke minimumlonen per 1 januari en soms ook per 1 juli.

Het lijkt misschien vreemd, maar aan het minimumloon hing tot 2009 geen specifiek getal aan uren per week. Wel minimaal 36, maar de wetgever meldde niet of het nu 36, 37, 38, 39 of 40 moest zijn. Met andere woorden als een werknemer 40 uur voor het minimumloon moest werken, had hij pech. Moest hij er 36 voor werken, dan had hij 'geluk'.

Minimum uurlonen
In 2009 heeft het Ministerie van SZW voor het eerst ook de bruto minimum uurlonen op papier gezet. Die zijn wél nader gespecificeerd naar een 36-, 38- en 40-urige werkweek. Maar de oneerlijkheid blijft gewoon bestaan, want voor een 36-urige werkweek wordt het minimumbedrag simpelweg gedeeld door 36, voor een 38-urige door 38 et cetera. Dus de voltijd werknemer met een 36-urige werkweek heeft nog steeds 'geluk' en de werknemer met een 40-urige 'pech':

Loon salarissoftware Afbeelding: Minimumlonen per uur, 1e helft 2023 (bron: Ministerie van SZW)

Afbeelding: Minimumlonen per uur, 1e helft 2023 (bron: Ministerie van SZW)