We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

9: Serieverlonen

9.2 Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in één scherm

Voorbereiden van de serieverloning
1) Markeer vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Periode [eerstvolgende periode] verlonen'.
2) Klik op 'Start taak'. U belandt vanzelf in het scherm voor het (serie)verlonen

De individuele loonberekening en de serieberekeningen zijn in elkaar geschoven. Bovendien zijn de reguliere verloning, de toeslagen / inhoudingen ('Looncomponenten') en de incidentele (= bijzondere) beloningen ook vanuit het (serie)verloningsscherm benaderbaar.

U ziet zo direct alle salarisgegevens van een werknemer. En u kunt in hetzelfde scherm extra looncomponenten invullen. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig. Het scherm ziet er - als u er voor het allereerst komt - zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Gegevens voor verloning
Afbeelding: Gegevens voor verloning

De werking spreekt grotendeels voor zich. Onderstaand worden de hoofdlijnen nader beschreven. Eerst de linkerkant van het scherm: de salarisgegevens van de werknemers. En daarna de rechterkant van het scherm: de looncomponenten per werknemer.

Linkerkant: salarisgegevens alle werknemers
Per werknemer ziet u de diverse salarisgegevens staan. U kunt o.a. de gewenste periode kiezen, en met het euro-teken de verloningsstatus van deze werkgever zien.

Aanpasbare en niet aanpasbare velden
De gegevens die u aan kunt passen staan in witte velden, de data die u niet kunt aanpassen in het grijs.

Als u één of meerdere 'witte' velden aanpast (bijvoorbeeld de uren en/of de dagen van niet-oproepkrachten) dan verschijnt er bij de werknemer een symbool in de kolom 'Extra'. Hover daarboven met de muis en u ziet de oorspronkelijke waarden staan, en ook de door u aangepaste. En de financiële gevolgen daarvan:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Wit' veld aangepast. Extra informatie

Afbeelding: 'Wit' veld aangepast. Extra informatie

Wel of niet reeds verloond
Als een werknemer voor de gekozen periode nog niet is verloond dan staat er een rood kruisje bij de naam, en is de werknemer standaard uitgevinkt. Is er wel al verloond voor deze periode dan ziet u een groen vinkje staan, en is de werknemer standaard aangevinkt.

Geen loonsoorten (maand, week) door elkaar
Bij Loon klikt u aan welke lonen u wilt berekenen, bijvoorbeeld maand- of weekloon. Een serieverloning kan alleen over een bepaald type loon worden uitgevoerd. Dus bijv. alleen maandlonen. Maandlonen en weeklonen tegelijkertijd is niet mogelijk. Als er in het bedrijf geen werknemers zijn met bijv. weeklonen, dan kunt u de optie 'Weekloon' niet aanvinken.

Meer info over Kolommen, Selecties, en Vrije tekst

In dit hoofdstuk online vindt u meer informatie over Kolommen toevoegen, Kolommen verplaatsen, Nadere selecties binnen een kolom (‘filteren'), Werknemers sorteren en over Collectieve vrije teksten:  https://www.loon.nl/loon/Gegevens_voor_verloningen/linkerkant-salarisgegevens-alle-werknemers

Rechterkant: looncomponenten per werknemer
Aan de rechterkant van het scherm ziet u - bij een nieuwe verloning - per geselecteerde werknemer de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') staan. Zoals de reiskosten, of een maandelijkse toeslag.

Als u 'links' een andere werknemer kiest, zal van hem of haar bij 'looncomponenten' de vaste data verschijnen. U kunt zich daarbij niet vergissen in de werknemer want die wordt bij naam genoemd.

Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele (= bijzondere) beloningen ('Looncomponenten') voor de geselecteerde werknemer:

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer
Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer

Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen (= bijzondere beloningen). Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze 'Incidentele beloningen' vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Toevoegen eenmalige looncomponent. Voorbeeld
U wilt het looncomponent 'bruto toeslag' eenmalig invoeren voor de geselecteerde werknemer. Klik op de plus-icoon, en dan voor 'Bruto' (met vakantiereserering). U krijgt vervolgens het scherm in beeld waar u uit de diverse bruto toeslagen een keuze kunt maken. In het onderstaande voorbeeld een Bruto Ploegentoeslag. 

De rest spreekt voor zich. Het werkt zoals u gewend bent. Als u de eenmalige looncomponent hebt toegevoegd, toont Loon die in het blauw in plaats van in het zwart (voor de vaste looncomponenten):

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw) Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw)

Op dezelfde wijze kunt u andere eenmalige looncomponenten toevoegen voor deze werknemer. Zoals overwerk, een bonus, et cetera.

Individuele vrije tekst
In de twee regels 'Vrije tekst' kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alleen de gekozen (= gemarkeerde) werknemer:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten
Afbeelding: Vrije tekst invoeren, individueel


Voorbeeld: Een werknemer heeft in de drukke maand oktober vrijwillig een flink aantal extra uren gewerkt. Voor hem zou u hier de tekst 'Dank voor je hulp in drukke tijden!' in kunnen vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstrook van alleen deze werknemer, en uitsluitend voor de oktober-strook.

Favorieten aanmaken
In het scherm 'Verlonen' opent u met het plusje(s)-teken Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen en inhoudingen, en de keuze 'Incidentele beloning' ('Looncomponenten'). 'Incidentele beloning' toont de zogeheten bijzondere beloningen, zoals overwerk, vakantiegeld en een bonus.

U kunt bij 'Verlonen' ook uw eigen Favorieten aanmaken voor de door u vaak gebruikte toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Die hebt u dan voortaan direct in beeld.

Als u nog geen Favorieten hebt, dan ziet het scherm er bij klikken op het plusje zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten

Kies eenvoudigweg de door u gewenste toeslag, inhouding of incidentele beloning ('Looncomponenten'), en klik dan op de rechtermuisknop. In ons voorbeeld een Bruto, Ploegentoeslag:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten

Die Favoriet krijgt vervolgens een 'oranje ster' en belandt bij deze werkgever in de keuzelijst:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet toegevoegd
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet toegevoegd

Voortaan staat deze Favoriet helemaal bovenaan in de lijst, dus makkelijk zichtbaar, en direct te kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor andere Favorieten die u eventueel aanmaakt, zoals in onderstaand voorbeeld met favoriete 'Looncomponenten': toeslagen, inhoudingen, en favoriete incidentele beloningen (in ons voorbeeld Bonus en Provisie):

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd

Vanzelfsprekend kunt u ook door uzelf gemaakte toeslagen en inhoudingen ('Looncomponenten') tot Favoriet maken.

Favorieten per werkGever , en alleen per 'subsoort' Voor alle duidelijkheid: u kunt per werkGever uw Favorieten aanmaken. Logisch, want de ene werkgever zal weer heel andere veel gebruikte toeslagen, inhoudingen of incidentele beloningen ('Looncomponenten') hanteren dan de ander. U kunt niet per werkNemer Favorieten aanmaken.

Houdt u er verder rekening mee dat u Favorieten alleen per 'subsoort' kunt aanmaken. Sec de toeslag 'Bruto' kunt u logischerwijze geen favoriet maken. Loon moet namelijk wel weten welke Bruto toeslag uw favoriet is. Vandaar dat Favorieten alleen per nader gespecificeerde soort te kiezen zijn.

Looncomponenten wijzigen, nieuw type, verwijderen, en zoeken
De looncomponenten kunt u eenmalig wijzigen, u kunt een nieuw type aanmaken, en u kunt looncomponenten eenmalig verwijderen. Eenmalig wil zeggen: alleen voor de gekozen verloningsperiode. Hier leest u er meer over: https://www.loon.nl/loon/Gegevens_voor_verloningen/looncomponenten-wijzigen-nieuw-type-verwijderen-en-zoeken


Reeds bekende salarisgegevens getoond

Bij de (serie)verloningsopzet geldt het volgende: als er reeds een verloning is voor een gekozen periode, zal Loon u alle gegevens van die verloning direct in dit scherm laten zien. Inclusief de eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen ('Looncomponenten'), die in het blauw staan aangegeven.

Het grote voordeel daarvan is dat u die eenmalige gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren. U kunt ze - als u dat wilt - aanpassen en de strook opnieuw draaien.

Verlonen van maar één werknemer
U verloont alleen maar de gewenste werknemer als u vanuit het hoofdscherm van Loon eerst kiest voor de optie 'Werknemers'. Markeer (‘blauw') de werknemer die u wilt verlonen.

Vervolgens kiest u voor 'Verlonen'. U zult zien dat in het verloningsscherm alleen de eerder gemarkeerde werknemer staat aangevinkt en blauw gemarkeerd is. De rest is uitgevinkt. Zo verloont u toch eenvoudig slechts één werknemer. In ons voorbeeld R. Koning:

Loon salarissoftware Afbeelding: verlonen voor één werknemer tegelijk Afbeelding: verlonen voor één werknemer tegelijk

Overigens kunt u ook vanuit 'Loon vandaag' kiezen voor 'Verlonen' (linksbovenin), en dan alle werknemers uitvinken (vinkje linksboven Loon salarissoftware  weghalen). Daarna alleen de werknemer aanvinken die u wél wilt verlonen. Dan bent u er ook.