We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Gegevens voor de verloningen

Looncomponenten wijzigen, nieuw type, verwijderen, en zoeken

De looncomponenten kunt u eenmalig wijzigen, u kunt een nieuw type aanmaken, en u kunt looncomponenten eenmalig verwijderen. Eenmalig wil zeggen: alleen voor de gekozen verloningsperiode.

U kunt Loon laten zoeken naar looncomponenten, en vrije tekst invoeren. Onderstaand worden de diverse mogelijkheden nader uitgelegd.

Looncomponent eenmalig wijzigen: edit-potlood
Met het edit-potlood kunt u de geselecteerde component (normaliter een vaste toeslag of inhouding) eenmalig wijzigen. Namelijk alleen voor deze loonberekening:
Loon salarissoftware Nieuw type toeslag of inhouding maken

Als u op het edit-icoon klikt, kunt u voor deze loonberekening het bedrag aanpassen, en eventueel de omschrijving.

Nieuw type toeslag of inhouding maken
Met deze optie kunt u een nieuw type toeslag of inhouding maken:
Loon salarissoftware

NB De nieuwe toeslag of inhouding wordt hiermee alleen aangemaakt. Als u hem ook in de verloning wilt terugzien, moet u de toeslag of inhouding vervolgens nog kiezen. Deze optie is dan ook precies hetzelfde als in de ‘oude’ opzet bij (Serie)berekenen, Toeslagen/Inhoudingen en dan ‘Nieuw type’.

Verwijder geselecteerde looncomponent

Met het blauwe vuilnisbakje verwijdert u de geselecteerde looncomponent. Dat doet u dan alleen voor deze verloning:
Loon salarissoftware

Als u bijvoorbeeld een vaste toeslag selecteert en dan op het icoon klikt op het looncomponent te verwijderen dan gebeurt dat alleen voor de huidige verloning. Bij de volgende verloning zal die vaste looncomponent weer in de lijst staan bij de werknemer.

Verwijder alle looncomponenten

Wilt u alle looncomponenten van deze werknemer verwijderen voor de gekozen verloningsperiode? Klik dan op het pijltje naast de blauwe vuilnisbak:

Loon salarissoftware Zoekfunctie looncomponenten

Bij de volgende verloning zullen de vaste looncomponenten weer in de lijst staan bij de werknemer.

Zoekfunctie looncomponenten
Met het zoekveld kunt u Loon laten zoeken naar toeslagen, inhoudingen of incidentele beloningen (bijzondere beloningen) die u hebt ingevoerd. Vast of eenmalig:

Loon salarissoftware

Voert u bijvoorbeeld ‘Ploe’ in dan toont Loon u de Ploegentoeslagen.