We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Gegevens voor de verloningen

Rechterkant: looncomponenten per werknemer

Aan de rechtkant van het scherm ziet u - bij een nieuwe verloning - per geselecteerde werknemer de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen staan. Zoals de reiskosten, of een maandelijkse toeslag.

Als u ‘links’ een andere werknemer kiest, zal van hem of haar bij ‘looncomponenten’ de vaste data verschijnen. U kunt zich daarbij niet vergissen in de werknemer want die wordt bij naam genoemd.

Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen voor de geselecteerde werknemer:

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer
Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer

Deze lijst toont alle de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen (bijzondere beloningen). Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze ‘Incidentele beloningen’ vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Toevoegen eenmalige looncomponent. Voorbeeld
U wilt het looncomponent ‘bruto toeslag’ eenmalig invoeren voor de geselecteerde werknemer. Klik op de plus-icoon, en dan voor ‘Bruto’ (met vakantiereservering). U krijgt vervolgens het scherm in beeld waar u uit de diverse bruto toeslagen een keuze kunt maken. In het onderstaande voorbeeld een Bruto Ploegentoeslag.  

De rest spreekt voor zich. Het werkt zoals u gewend bent. Als u de eenmalige looncomponent hebt toegevoegd, toont Loon die in het blauw in plaats van in het zwart (voor de vaste looncomponenten):

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw)

Op dezelfde wijze kunt u via de optie ‘Incidentele beloning’ eenmalige looncomponenten toevoegen voor deze werknemer. Zoals overwerk, een bonus, et cetera.

Individuele vrije tekst

De twee regels ‘Vrije tekst’ kunt u naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alleen de gekozen (= gemarkeerde) werknemer:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorietenAfbeelding: Vrije tekst invoeren, individueel

Voorbeeld: Een werknemer heeft in de drukke maand oktober vrijwillig een flink aantal extra uren gewerkt. Voor hem zou u hier de tekst 'Dank voor je hulp in drukke tijden!’ in kunnen vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstrook van alleen deze werknemer, en uitsluitend voor de oktober-strook.