4: De Werknemers-wizard

4.7 Spaarregelingen

In het volgende scherm kunt u de eventuele spaarregelingen voor werknemer in de sector 03 Bouw kwijt. Het scherm ziet er - mits u in de sector 03 Bouw valt - zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuwe werknemer, Spaarregelingen

Afbeelding: Nieuwe werknemer, Spaarregelingen

Tijdsparen (sector Bouw) Al sinds 1 januari 2006 is het vakantiefonds in o.a. de sector 03 Bouw opgeheven. Vanaf die datum moet de werkgever het loon tijdens vakantie- en feestdagen aan werknemers doorbetalen.

De cao-partijen zijn overeengekomen om een zogenoemd 'Tijdspaarfonds' op te richten, dat een omvangrijke netto uitkering ineens vóór de zomervakantie mogelijk maakt. Dat zijn werknemers in de sector Bouw immers gewend.

Deelnemers (= Bouwwerknemers) zijn automatisch deelnemer in het Tijdspaarfonds. APG is belast met de uitvoering van de regeling. De Tijdspaarregeling kent een geblokkeerd deel en een niet-geblokkeerd deel.

Geblokkeerd deel en niet-geblokkeerd deel
Op het geblokkeerde deel stort de werkgever:
- 8% vakantietoeslag

Op het niet-geblokkeerde (= overige) deel stort de werkgever:
- de geldswaarde van 10 ATV dagen
- de geldswaarde van 5 bovenwettelijke dagen
- de geldswaarde van 3 dagen uit kortverzuim.

In onderling overleg tussen de werknemer en werkgever kunnen ook 'extra' bronnen in het niet-geblokkeerde Tijdspaarfonds worden gestort. Zoals reistijdvergoeding, overwerk, niet-opgenomen vakantie- en ATV-dagen, enzovoort. Loon noemt het niet-geblokkeerde deel in de berekeningen het 'overige' deel.

55% of 100% Tijdsparen
De werknemer kan kiezen of hij 100% of 55% van de bruto waarde van de Tijdspaarregeling wil laten afstorten aan APG. Dit betreft zowel het geblokkeerde deel (de 8% vakantie-toeslag) als het niet geblokkeerde deel.

0% Tijdsparen niet meer mogelijk
Het was met het Loon-pakket ook mogelijk dat de werknemer ervoor kiest om de bruto waarde van de Tijdspaarregeling direct en volledig te laten uitkeren via de optie 'Geheel uitkeren'. Dan vond er dus geen enkele storting aan APG plaats. Die optie is niet meer mogelijk want APG wil dat de werknemers meedoen aan het tijdsparen.

Afdragen Tijdspaarbedragen
De werkgever draagt per 4 weken of per maand het totaal van de Tijdspaarbedragen van de werknemers af aan het Tijdspaarfonds bij APG. De storting van de Tijdspaarbedragen voor de individuele werknemer vindt vervolgens plaats op een individuele rekening van die werknemer bij APG.

Uitbetalen Tijdspaarbedragen
De 8% vakantietoeslag valt altijd vrij in mei. De niet-geblokkeerde stortingen zijn in principe vrij opneembaar. De werknemer kan dus altijd beschikken over het saldo van het niet-geblokkeerde deel. Betalingen uit het niet-geblokkeerde deel lopen altijd via de vakbonds-consulent.

Meer info Tijdsparen
Meer informatie vindt u op het Loon Portaal (zie hoofdstuk 14.2), 'Handleidingen' of direct via deze link: https://www.loon.nl/Handleiding/LPG_Bouw.pdf

Levensloopregeling afgeschaft
Ter info. Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er was een overgangsregeling die liep tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Vanaf Loon 2022 komt de levensloopregeling niet meer voor, en is sindsdien niet meer zichtbaar op het tabblad 'Sparen'.