We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

3: De Werkgevers-wizard en aanpassen onbekende premies

3.3 Aansluitnummers Pensioenverzekeraar?

Bij de werkgever geldt dat u - indien van toepassing voor uw sector - voor de pensioen-uitvoerders het leveranciersnummer (door wie wordt er ingestuurd?), en het aansluitnummer (voor wie wordt er ingestuurd?) moet ingeven.

De leveranciersnummers vult u, zoals gezegd, na deze wizard in bij 'Extra', 'Uw klantgegevens'. Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratie-kantoor in.

De diverse aansluitnummers kunt u – eveneens na deze wizard – invullen bij de werkgever. Tabblad 9 'Pensioen'.

Meer info over het voorbereiden van de periodieke opgaven pensioenuitvoerders, en een situatieschets van het pensioenlandschap vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Voorbereiden_pensioenaangiften.pdf