We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

6: Werkgevers

6.5 Lease-fiets van de zaak. 7% bijtelling

Sinds 2020: 7% bijtelling voor een lease-fiets
Mensen gebruiken hun auto of fiets van de zaak ook vaak privé. Over die privékilometers moeten ze belasting betalen. Voor een auto van de zaak is dat overzichtelijk, doordat de Belastingdienst een vast bedrag bij het salaris optelt en daarover belasting heft. Maar voor een fiets moesten mensen precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Daarvan moesten ze dan weer kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Dat leverde heel wat gereken en gedoe op.

Wie een fiets least, is sinds 2020 af van de complexe boekhouding die daar tot en met het jaar 2019 bijhoorde. Zo hoopt het kabinet meer forenzen op de fiets te krijgen.

De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets is vanaf 2020 vastgesteld op 7 procent van de waarde (inclusief BTW). Een doorsnee leasefiets kost de werknemer daardoor slechts een paar euro per maand.

De lease-fiets blijft eigendom van het bedrijf, net zoals bij een lease-auto. Er is geen maximale waarde voor een lease-fiets. Dus ook dure e-bikes en speed pedelecs komen voor deze regeling in aanmerking.

Invoeren gegevens fiets en koppelen met werknemer
Dit lijkt sterk op het invoeren van een auto van de zaak, in het hoofdstukje hiervoor. Vanuit het scherm 'Werkgevers', tabblad 'Vervoer' legt u de fiets van de werkgever vast. U kunt daar alle fietsen van de zaak vastleggen.

De handigste volgorde van werken bij een fiets van de zaak is als volgt:

1) Fiets van de zaak vastleggen via 'Werkgever', 'Vervoer', 'Voeg toe'
2) Gegevens van de fiets vastleggen in dit scherm. Let erop dat u als 'Bijtellingscategorie' de '7% (Fiets)' kiest:

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens fiets

Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens fiets

3)   'OK'
4)   U belandt weer in het scherm 'Vervoer'.
5)   Via '(Privé-)gebruik' gaat u de gegevens van de werknemer vastleggen die privé gebruik maakt van die fiets.
6)   U legt daarbij ook de eventuele eigen bijdrage vast, hoewel dit bij een fiets van de zaak minder zal voorkomen dan bij een auto van de zaak.

Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, '(Privé-)gebruik'
Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, '(Privé-)gebruik'

7) 'OK' (2x)
8) U belandt weer in het scherm ' Vervoer'
9) Check daar via de optie 'Overzicht' of e.e.a. juist is ingevoerd
10) Draai ter check een loon voor een werknemer en controleer of Loon de juiste getallen
meldt over de fiets van de zaak. Sla het loon niet op
11) Zijn de getallen juist? Dan bent u klaar met het invoeren van deze fiets van de zaak.
12) Zijn de getallen onjuist? Corrigeer dan de gegevens en draai de proef-loonstrook
opnieuw.

Voorbeeld fiets van de zaak op de loonstrook
• De cataloguswaarde van de fiets is € 1.000,-.
• Bijtelling 7% over € 1.000,- = € 70,- per jaar.
• Fietsmerk 'Santos'
• Eén werknemer gebruikt deze fiets van de zaak.
• Per jaar € 70,- bijtelling
• Per maand = € 5,83 bijtelling. (Bij 4-weken deelt Loon door 13. Bij weken door 52.)
• De bijtelling verschijnt 'boven in' de loonberekening
• De bijtelling wordt vanzelfsprekend 'onder in' de loonberekening ook ingehouden.

De loonstrook ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, bijtelling fiets van de zaak

• De bijtelling betekent een hoger Heffingsloon (€ 3.55,83 in plaats van € 3.500), dus een hogere loonheffing en daarom een lager netto loon. U kunt het verhoogde Heffingsloon zien op het tabblad 'Grondslagen' bij de loonberekening:

Loon salarissoftware Info tabblad 'Vervoer en thuiswerk' bij werknemerAfbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Fiets van de zaak (7%)

Voor de werkgever (tabblad 'Kosten werkgever') zijn er in de verloning ook gevolgen voor een fiets van de zaak. Omdat het heffingsloon stijgt, zullen tevens de premiebedragen (ietsje) stijgen.

Info tabblad 'Vervoer en thuiswerk' bij werknemer
Bij de werkNemer kunt u op het tabblad 'Loon', 'Vervoer en thuiswerk' ter informatie zien welke fiets van de zaak hij of zij heeft, de cataloguswaarde en de eventuele eigen bijdrage:

Loon salarissoftware Werkgever Afbeelding: Werknemer, Vervoer, beknopte info Fiets van de zaak (uitsnede)