We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Op de volgende manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen:
 1) De einddatum is bereikt;
 2) Ontslag via UWV è bedrijfseconomische redenen en ziekte;
 3) Ontslag via kantonrechter -> persoonsgebonden redenen;
 4) Beëindiging met wederzijds goedvinden;
 5) Werknemer stemt in met ontslag.

Bij de beëindiging dient er worden afgerekend, denkt u hierbij aan:
- laatste periodeloon en eventueel overwerk
- vakantiegeld
- resterende vakantiedagen
- indien sprake is van een vaste eindejaarsuitkering/bonus: pro rato uitbetaling hiervan

- transitievergoeding.

Ontslagverboden
- ziekte van de werknemer;
- zwangerschap van de werknemer;
- werknemer is lid van een vakbond;
- werknemer is lid van de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging;
- werknemer is lid van een politiek orgaan en hier vergaderingen van bijwoont.
- militaire dienstplicht (in vaderland werknemer);
- vanwege overname van het bedrijf;
- werknemer wil ouderschapsverlof/ zorgverlof opnemen;
- bij overgang van de onderneming;
- bij het ontbreken van een vergunning UWV/ uitspraak rechter/ instemming werknemer.

In de cao kunnen afwijkende regels staan.