We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Loonaanspraak per oproep

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bepaalt wettelijk de ondergrens van het loon waarop de werknemer recht heeft. Hiernaast bestaat nog een specifieke wettelijke minimumloonbescherming voor oproepkrachten. Oproepkrachten met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten voor minder dan 15 uur per week, waarbij de tijdstippen van arbeid niet zijn vastgelegd, hebben voor elke periode waarin minder dan drie uur is gewerkt, in ieder geval recht op loon over drie uur.