We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Identificatieplicht

Werkgevers zijn verplicht om de identiteit van hun werknemers te controleren. Voor de werkgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:
* verificatieplicht: de werkgever moet het identiteitsbewijs van zijn werknemers controleren op echtheid en geldigheid op het moment dat zij in dienst treden.
* bewaarplicht: de werkgever moet zelf een kopie maken van het identiteitsbewijs van alle werknemers die hij in dienst neemt en deze in zijn administratie bewaren.
* zorgplicht: de werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers die voor hem werken, dus zowel de eigen werknemers als de inleenkrachten, op het werk altijd een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

In de Wet arbeid vreemdelingen staan aanvullende regels voor werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit (zie Buitenlandse werknemers).

Voor meer informatie kunt u gaan naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-werkgever-doen-om-te-voldoen-aan-de-identificatieplicht