We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Geheimhoudingsbeding

Een werkgever kan er belang bij hebben dat werknemer geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt. Informatie is vertrouwelijk wanneer de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of indien de medewerker dit redelijkerwijze uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Dit geldt zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, als na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Overtreding van een geheimhoudingsbeding kan leiden tot het opleggen van een boete, als een beding in de arbeidsovereenkomst daarin voorziet.