We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Minderjarigen

Een minderjarige van 16 jaar of ouder, kan zelfstandig een arbeidsovereenkomst aangaan. Bij minderjarigen jonger dan 16 jaar dient de wettelijke vertegenwoordiger toestemming te geven. Indien zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger een arbeidsovereenkomst is gesloten, kan de wettelijke vertegenwoordiger tot 4 weken na het verrichten van arbeid een beroep doen op de onbekwaamheid van de minderjarige. Na 4 weken arbeid wordt de wettelijke vertegenwoordiger geacht toestemming te hebben gegeven.