We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Overwerk

Overwerk is arbeid die gedaan wordt buiten de afgesproken arbeidsduur.

Kan de werkgever overwerk verplichten? Dat hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval. Het moeten verrichten van overwerk wordt namelijk aan het goed werknemerschap getoetst. Gekeken wordt onder andere naar:
- Of er afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of in de van toepassing zijnde cao;
- De aard van de functie;
- Wat gebruikelijk is in de branche/bij de werkgever;
- De redelijkheid dat iemand moet overwerken.

De overwerkuren dienen meegenomen te worden in de bepaling van het van toepassing zijnde wettelijk minimumloon.

Ook is er recht op opbouw van vakantiegeld, tenzij in de cao iets anders is bepaald.

Meer info over hoe overwerk in Loon verwerkt kan worden, leest u in: https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf