We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Buitenlandse werknemers

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

Personen met een andere nationaliteit mogen alleen in Nederland werken als:
* ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
* ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële sticker van de IND, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. TWV niet vereist.';
* de werkgever beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) voor deze persoon;
* ze beschikken over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Voor meer informatie kunt u gaan naar www.inspectieszw.nl.