We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Relatiebeding

• Een relatiebeding is niet toegestaan bij overeenkomsten van bepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.
• Een relatiebeding mag niet worden overeengekomen met een minderjarige (< 18 jaar).
• Doorgaans mag een relatiebeding maximaal 1 jaar van toepassing zijn. Een langere termijn wordt vaak gematigd door rechters als het tot een procedure komt, aangezien de medewerker anders te lang wordt beperkt in zijn mogelijkheden om elders te werken.
• Let op: In sommige cao’s is bepaald dat het toepassen van een relatiebeding niet is toegestaan.