We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Wachtdagen

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat over maximaal de eerste 2 dagen van arbeidsongeschiktheid geen loon behoeft te worden betaald. Dergelijke wachtdagen kunnen alleen worden gehanteerd, als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Wanneer tussen 2 periodes van arbeidsongeschiktheid minder dan 4 weken zijn verstreken, worden die periodes voor de berekening van de maximale doorbetalingsverplichting als 1 periode beschouwd. Meer informatie over het verwerken van wachtdagen in Loon? Gaat u dan naar: https://www.loon.nl/Handleiding/Wachtdagen_en_deels_doorbetalen.pdf