We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

Proeftijd

Een proeftijd is niet verplicht. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, dient deze schriftelijk te worden vastgelegd. Tevens dient de proeftijd voor beide partijen gelijk te zijn. Bij het overeenkomen van een proeftijd gelden de volgende wettelijke regels:

-           Bij arbeidsovereenkomst met een duur tot en met 6 maanden mag geen proeftijd worden afgesproken;
-           Bij arbeidsovereenkomsten met een looptijd  van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar geldt een proeftijd van maximaal 1 maand;
-           Bij arbeidsovereenkomsten met een looptijd van 2 jaar of langer, dan wel voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden;
-           Eindigt de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum, maar bijvoorbeeld bij afronding van een project of bij herstel van een zieke werknemer, dan is de maximale proeftijd 1 maand.

Een kortere proeftijd dan maximaal is toegestaan, een overschrijding van de toegestane termijn echter niet. Bij overschrijding van de maximale termijn is er helemaal geen sprake van een proeftijd.

Soms geldt in de cao een afwijkende proeftijd, echter altijd tot maximaal 2 maanden.
Geen proeftijd kan worden afgesproken als werkgever al op de hoogte is van de vaardigheden van de werknemer, bijvoorbeeld omdat werknemer al bij werkgever werkzaam was of kort daarvoor in dienst is geweest, als het gaat om dezelfde functie of taken. Is er sprake van een functie die duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden eist, dan is het mogelijk een geldige proeftijd af te spreken.

De proeftijd kan niet worden opgeschort bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie van werknemer.