We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

De Arbeidsovereenkomst. Onderwerpen alfabetisch

In het kort

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. De werknemer wordt hierdoor verplicht arbeid te verrichten, en de werkgever is verplicht hier loon voor te betalen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Deze overeenkomst kan mondeling over schriftelijk zijn, waarbij de schriftelijke versie het meest voorkomt en ook aan te raden is (om problemen en onduidelijkheden te voorkomen en aantoonbaar te hebben). Voor een aantal afspraken is het wel vereist dit schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld als partijen een proeftijd- of wachtdagenclausule willen opnemen. Ook voor het toepassen van de lage ww-premie is een schriftelijke arbeidsovereenkomst een van de vereisten.

In de wet zijn de minimale vereisten opgenomen. Per cao kan in veel gevallen afgeweken worden van de wet.

Hieronder zullen diverse onderwerpen in alfabetische volgorde behandeld worden.